รายงานตัว M.4.2


…การรายงานตัว…
         ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขที่ ………
2.ชื่อเล่น 
3. อีเมล์
4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…
5. คติประจำใจ…
6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..


globe12c11

Advertisements
 1. 1.ชื่อ นางสาว ดวงกมล จันทร์แจ่มภพ Doungkamon Jamjampoup เลขที่ 31
  2.ชื่อเล่น ชื่อ มายด์
  3. อีเมล์ mild_lala12@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0807224305
  5. คติประจำใจ คือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมเอกสารเวิร์ดได้
  ใช้อินตเน็ตได้
  ใช้งานโปรแกรม Paint

 2. 1.นางสาวมินตรา สงนอก (Mintra Songnok) เลขที่ 38
  2.ชื่อเล่น มิน
  3. อีเมล์ meen_253733@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.088-354-2721
  5. คติประจำใจ…ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์….. การใช้อินเตอร์เน็ต

 3. 1.ชื่อ นางสาว บุษยา โยสูงเนิน Busaya Yosungnoen เลขที่ 32
  2.ชื่อเล่น แต้ว
  3. อีเมล์ busaya_28@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0883618456
  5. คติประจำใจ ลำบากวันนี่ เพื่อวันที่ดีข้างหน้า
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1.พิมเวิร์ดได้ 2. การใช้อินเตอร์เนต

 4. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยะชาติ เกิดเชื้อ (Phiyachat Koedchue) เลขที่ 33
  2.ชื่อเล่น เตย
  3. อีเมล์ Toeyty_dt@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 088-3668035
  5. คติประจำใจ…ถ้าไม่มีทุกข์…ก็ไม่รู้ว่าสุขเป็นเช่นไร
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -การใช้อินเตอร์เน็ต
  -พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  -การใช้โปรแกรม Photoshop
  -ใช้งานโปรแกรม Paint

 5. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-นามสกุล นายอชิรวิชญ์ เสือสูงเนิน Mr. Achirawit Suasungnoen เลขที่ 25
  2.ชื่อเล่น โบโบ้ ซัง
  3. อีเมล์ Bobo18262540@gmail.com
  4. เบอร์โทร.0903689201
  5. คติประจำใจ…มีดีก็โชว์ออกมา ชีวิตของเรา….ใช้ซ่ะ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..การใช้อินเทอร์เน็ต,พิมพ์เอกสาร

 6. นางสาวฐิติรัตน์ พงษ์ประเสริฐ เลขที่ 7
  Ms.Thtirat Phongprasert No.7
  ชื่อเล่น จูน
  อีเมล์ june.k_tp@hotmail.com
  เบอร์โทร 0848841768
  คติประจำใจ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิมเตอร์ พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้ , ใช้งานโปรมแกรม paint , การใช้งานโปรแกรม photooshop , การใช้อินเทอร์เนต

 7. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Miss Jinsinee Kerdlap เลขที่ 27
  2.ชื่อเล่น นิคกี้
  3. อีเมล์ kitty-yaak@hotmil.com
  4. เบอร์โทร. 083-7384546
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -พิมพ์เอกสารจากดปรแกรมExcel
  -ใช้งานโปรแกรม Paint
  -การใช้งานอินเตอร์เน็ต

 8. 1.ชื่อ-นามสกุล จิระวรรณ ช่างปรุ miss Jirawan Changparu เลขที่.28 2. ชื่อเล่น นกยูง
  3. อีเมล์ Nu_nokyung2610@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 085-2092234
  5. คติประจำใจ ความพยายามสำคัญกว่าความรู้
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ – การใช้อินเตอร์เน็ต
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 9. ลูกจัน พรสวรรค์

  1.ชื่อพรสวรรค์ พินิจไชย ( Miss.Phonsawan Phinitchai ) เลขที่ 14
  2.ชื่อเล่น ลูกจัน
  3. อีเมล์ jun254009@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0801705257
  5. คติประจำใจ ใช้ความรักให้เป็นประโยชน์
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – การใช้งานอินเทอร์เน็ต
  – การใช้งานโปรแกรม Photoshop
  – พิมพ์เอกสาารเวิร์ดได้

 10. 1.ชื่อ-นามสกุล นาย ณัฐพล ต่างสันเทียะ ภาษาอังกฤษ Nattapol Tangsantiea เลขที่่ 22
  2.ชื่อเล่น เข้ม
  3. อีเมล์ khamza5009@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 0884980510
  5. คติประจำใจ…คมในฝัก
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..เล่นเน็ต

 11. นางสาว ปิยะนันท์ ศรีกงพาน

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปิยะนันท์ ศรีกงพาน name piyanan srikongpan เลขที่ 12
  ชื่อเล่น เนย
  อีเมล์ piyanan951@sanook.com
  เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)… 086-2596072
  คติประจำใจ…ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้ ใช้งานอินเทอร์เน้ต

 12. 1.ชื่อ-นามสกุล :: จิราวรรณ แนขุนทด :: jirawan naekhunthod เลขที่ :: 4
  2.ชื่อเล่น :: อาย
  3. อีเมล์ :: jirawan_eye@hotmail.com
  4. เบอร์โทร :: 090-1834585
  5. คติประจำใจ :: ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ :: -การใช้อินเตอร์เน็ต -พิมพ์เอกสารเวิร์ด

 13. นางสาวชฎาพร ปทุมทอง เลขที่ 5
  Ms. chadaporn patumtong
  ชื่อเล่น เป้
  อีเมล์ kyuhyun-pay@hotmail.com
  เบอร์โทร 0807951417
  คติประจำใจ เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้ได้
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้ , ใช้งานโปรมแกรม paint , การใช้งานโปรแกรม photooshop , การใช้อินเทอร์เนต

 14. 1.ชื่อ แววพลอย ศรีเนตร ( Waewploy Srinet ) เลขที่ 19
  2.ชื่อเล่น พลอย
  3. อีเมล์ Ploylove_007@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร.0807357628
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..
  – ใช้งานอินเทอร์เน็ต
  – พิมพ์เอกสาร

 15. 1.ชื่อ นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน wipaporn Hasungnoen เลขที่ 18
  2.ชื่อเล่น จ๋า
  3. อีเมล์ Ja_bunna1997@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0821562448
  5. คติประจำใจ ทำวันนี่ไห้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1.พิมเอกสารเวิร์ดได้ 2. ใช้งานโปรแกรม paint

 16. น.ส. นันทวี แสนใจงาม

  ชื่อ น.ส. นันทวี นามสกุล แสนใจงาม Nantawee Saenjaingam เลขที่ 10
  ชื่่่่่่่่่อเล่น ปิงปอง
  ์ือีเมล์ Nantawee_Pingpong78@hotmail.com
  เบอร์โทร 0908372500
  คติประจำใจ ในเมื่อคนอื่นเค้าทำได้ ทำไมเราจะทำไม่ได้
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -ใช้งานโปรแกรม Point
  -การใช้อินเทอร์เน็ต

 17. 1.ชื่อ-นามสกุลด.ญ.ชุติกาญจน์ สองใหม่ chutikan songmai เลขที่ 29
  2.ชื่อเล่น นุ้ย
  3. อีเมล์ nuiyza_1998@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0821240398
  5. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอณเน็ต

 18. อินทิรา อู๋สูงเนิน

  1.ชื่อ น.ส.อินทิรา อู๋สูงเนิน intira usoongnoen เลขที่ 42
  2.ชื่อเล่น นุ่น
  3. อีเมล์ puy_noon20@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0884732700
  5. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1.พิมพ์เวิร์ดได้ 2.การใช้อินเตอร์เน็ต 3.ใช้งานโปรแกรม paint

 19. 1.ชื่อ-นามสกุล :: สวรรยา ธงสันเทียะ :: sawanya tongsuntee :: 20
  2.ชื่อเล่น :: กิ๊ก
  3. อีเมล์ :: kik_sawanya@hotmail.com
  4. เบอร์โทร:: 0823475477
  5. คติประจำใจ :: จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ :: ใช้อินเทอร์เน็ต พิมพ์เอกสารเวิร์ด

 20. 1.ชื่อ-นามสกุล นายวิษณุ แดงสูงเนิน Mr. Whitsanu Dangsoongnerrn เลขที่ 24
  2.ชื่อเล่น ฟองเบียร์
  3. อีเมล์ wind_beer@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร0883667268
  5. คติประจำใจ เก่งให้ถูกท่า กล้าให้ถูกที ดีให้ถูกทาง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..การใช้อินเทอร์เน็ต,พิมพ์เอกสาร

 21. ชื่อ อัจฉราพรรณ ยิ่งวรพงศ์ Name: Audchrapun Yingvorapong
  ชื่อเล่น เปา
  E-mail Pao_b@windowslive.com
  เบอร์ 090-183-4595
  คติประจำใจ พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่่อวาน
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมเอกสารเวิร์ดได้
  -ใช้งาน Internet
  -ใช้งาน Program Paint

 22. 1.ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย น.ส.พรภิมลรัตน์ คะสูงเนิน
  ภาษาอังกฤษ pornpimonrat kasungnoen เลขที 34
  2.ชื่อเล่น มาย
  3. อีเมล์ pornpimonrat.1997@gmail.com
  4. เบอร์โทร 080-7225675
  5. คติประจำใจ ระบุจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วพุ่งทะยานไปให้ถึง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  1.พิมพ์เอกสารเวร์ดได้
  2.พิมเอกสารจากโปรแกรม Excel
  3.ใช้งานจากโปรแกรม Pain
  4.การใช้อินเทอร์เนต
  5.การใช้งานโปรแกรม PHOTOSHOP

 23. นางสาว ปรียวัฒน์ วิเศษชาติ

  1.ชื่อ นางสาว ปรียวัฒน์ วิเศษชาติ Preeyawat Wisatchat เลขที่ 11
  2.ชื่อเล่น ฟักแฟง
  3. อีเมล์ Fugfang89@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…0892832022
  5. คติประจำใจ…ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..การใช้อินเทอร์เน็ต

 24. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-นามสกุล น.ส ชนิตร์นันทร์ ชาติกระโทกและภาษาอังกฤษ chanitnan chartkrathok เลขที่ 6
  2.ชื่อเล่น ออย
  3. อีเมล์ oiloil12021@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0828632322
  5. คติประจำใจ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…การใข้อินเทอร์เน็ต,วาดรูป

 25. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรพิมล จรุงจิตอภินันท์ ( miss pornpimon jarungjitapainan )
  2.ชื่อเล่น ป๊อบ
  3. อีเมล์ popaf2011@hotmail.com
  4. เบอร์โทร0801599718
  5. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  ่การใช้งานอินเตอร์เน็ต

 26. เบบี้มายด์

  1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว ณัชชา สุดเนตร ภาษาอังกฤษ Natcha Sudnet เลขที่่่ 8
  2.ชื่อเล่น มายด์
  3. อีเมล์ mindlovly@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 0833707694
  5. คติประจำใจ…คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปผล
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..ใช้งานอินเตอร์เน็ต พิมพ์งานเวิร์ดได้

 27. เนย ( นันทรัตน์ )

  1. ชื่อ นางสาวนันทรัตน์ ทองเพ็ชร ( Miss Nantarat Thongpech )
  2. ชื่อเล่น เนย
  3. อีเมล์ noey_nantarat959164@hotmail.com
  4. เบอร์โทรศัพท์ 0811859969
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสมารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  การใช้งานอินเทอร์เนต
  การใช้โปรแกรมเวิร์ด
  การใช้โปรแกรม Paint
  การใช้โปรแกรม Excel

 28. 1.ชื่อ ภัทรียา ปานดับใหม่ ( pattareeya pandubmai) เลขที่่่ 36
  2.ชื่อเล่น ป๊อป
  3. อีเมล์ poppy_pocky@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร.0895807639
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -ใช้งานอินเทอร์เน็ต
  -พิมพ์เอกสาร

 29. 1.ชื่อ-นามสกุล :: โชคทวี วงวิลาศ
  2.ชื่อเล่น :: โชค
  3. อีเมล์ :: Thechok_thawee@hotmail.com
  4. เบอร์โทร:: 0840381099
  5. คติประจำใจ :ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ :: ใช้งานอิเตอร์เน็ต พิมเอกสารเวิร์ด

 30. 1.ชื่อ นายนนทวํฒน์ ถีสูงเนิน Nontawat Tesungnone เลขที่ 23
  2.ชื่อเล่น คิว
  3. อีเมล์ kue_q2540@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0804721322
  5. คติประจำใจ ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -พิมพ์เอกสารจากดปรแกรมExcel
  -ใช้งานโปรแกรม Paint
  -การใช้งานอินเตอร์เน็ต

 31. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อสาวิตรี ชายพันธ์ Sawitree Chaipun เลขที่ 21
  2.ชื่อเล่น แนน
  3. อีเมล์ Sawitree_nan@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0916694453
  5. คติประจำใจ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – การใช้อินเทอร์เน็ต
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 32. การรายงานตัว

  1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุพรัตน์ ขำเอนก ภาษาอังกฤษ Yupparat Kham-anak เลขที่่่่16
  2.ชื่อเล่น น้ำผึ้ง
  3. อีเมล์Yupparatn@gmail.com
  4. เบอร์โทร0807220671
  5. คติประจำใจ วันนี้อาจทำไม่ดี แต่พรุ้งนี้และอนาคตต้องดีกว่านี้
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต พิมพ์เอกสารจากโปรแกรมเวิร์ด พิมพ์เอกสารExcel ใช้งานโปรแกรมPaint

 33. เนย ( นันทรัตน์ )

  1. ชื่อ นางสาวนันทรัตน์ ทองเพ็ชร ( Miss Nantarat Thongpech ) เลขที่ 9
  2. ชื่อเล่น เนย
  3. อีเมล์ noey_nantarat959164@hotmail.com
  4. เบอร์โทรศัพท์ 0811859969
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสมารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  การใช้งานอินเทอร์เนต
  การใช้โปรแกรมเวิร์ด
  การใช้โปรแกรม Paint
  การใช้โปรแกรม Excel

 34. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว กรรณิการ์ ติงสันเทียะ kunnikar thingsanthia เลขที่ 26
  2.ชื่อเล่น แนท
  3. อีเมล์ nat_boom.2554@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร0833805170
  5. คติประจำใจ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..ใช้อินเทอร์เน็ต พิมพ์งาน

 35. 1.ชื่อ-นามสกุล นาย ศุภสิทธิ์ ยศสูงเนิน suppsit yossungnoen เลขที่ 2
  2.ชื่อเล่น มาย
  3. อีเมล์ suppsit-124@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 081-3895232
  5. คติประจำใจ รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรม Paint

 36. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาววิจิตราพร ทาทุม Name: Wijittraporn Tatum เลขที่ 40
  2.ชื่อเล่น เฟื่อง
  3. อีเมล์ Fueng-4415@hotmail.com
  4. เบอร์ 0801679577
  5. คติประจำใจ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – ใช้งาน Internet

 37. อธิราช แฉ่งสูงเนิน

  …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ อธิราช แฉ่งสูงเนิน Atirat Changsungnoen เลขที่ 3
  2.ชื่อเล่น บีบอย
  3. อีเมล์ relakumahunz@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…0844119791
  5. คติประจำใจ…ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -ใช้งานโปรแกรม Point
  -การใช้อินเทอร์เน็ต

 38. 1.ชื่อ-นามสกุล :: โชคทวี วงวิลาศ ชื่อภาษาอังกฤษ chokthawee wongwilas เลขที่ 1
  2.ชื่อเล่น :: โชค
  3. อีเมล์ :: Thechok_thawee@hotmail.com
  4. เบอร์โทร:: 0840381099
  5. คติประจำใจ :ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ :: ใช้งานอิเตอร์เน็ต พิมเอกสารเวิร์ด

 39. 1.ชื่อ นางสาววิภาดา อุกฤษ ( Wipada Ukrid ) เลขที่ 17
  2.ชื่อเล่น กิ่ง
  3. อีเมล์ wipada4455@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 0807203739
  5. คติประจำใจ มุ่งมั่น ขยัน ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคต
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1. ใช้อินเตอร์เน็ต 2. พิมพ์เวิร์ดได้ 3. ใช้งานจากโปรแกรม Pain 4.พิมเอกสารจากโปรแกรม Excel

 40. 1.ชื่อนางสาวภควดี ชุมแก่น ( Pakawadee Chumkaen ) เลขที่ 15
  2.ชื่อเล่น เนย
  3. อีเมล์ nery_lovekamikaze@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 0913490812
  5. คติประจำใจ ความมุ่งมั่น คือทางสู่ความสำเร็จ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -การใช้งานอินเทอร์เน็ต
  -การใช้งาน photo shop
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 41. 1.ชื่่อ น.ส.ณัฐธิดา เคล้ากระโทก nuttida klaowgratoc เลขที่ 30
  2.ชื่อเล่น นัท
  3. อีเมล์ nuttidacom-30170@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0857721781
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1.พิมพ์เวิร์ดได้ 2.การใช้อินเทอร์เน็ต

 42. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวศศินา ศิริบุตร Sasina Siriboot เลขที่44
  2.ชื่อเล่น มิ้วค์
  3. อีเมล์ milk_sweetseed@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.090-3751-986
  5. คติประจำใจ…ชีวิตเป็นของเรา
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..1.MS wosd 2.Excel 3.Photoshop 4.Paint 5.Power Point 6.Internet

 43. 1.ชื่อ น.ส.ไอริณ วรรณทอง Irin Wanthong เลขที่ 43
  2.ชื่อเล่น แป้ง
  3. อีเมล์ Irin_pang1641@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0828694825
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ถึงแม้วันที่ผ่านมาทำไม่ดีก็ตาม
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1.พิมพ์เวริ์ดได้ 2.ใช้งาน โปรแกรม paint

 44. 1.ชื่อ นางสาวประภาพร ประสานแสง ( Prapaporn Prasansaeng ) เลขที่ 45 2.ชื่อเล่น จอย
  3.อีเมลล์ Prasansaeng_joy@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0884838608
  5.คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  1.พิมพ์เวิรด์
  2.ใช้อินเทอร์เน็ต

 45. 1.ชื่อ นางสาวยุวดี ปลอดสันเทียะ (Yuwadi Posantiya) เลขที่ 39
  2.ชื่อเล่น ใหม่
  3. อีเมล์ yuwadi_123@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0801722462
  5. คติประจำใจ พยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พิมเอกสารเวิร์ดได้
  ใช้อินตเน็ตได้
  ใช้งานโปรแกรม Paint

 46. 1.ชื่อ นางสาวพิชญานิน บุญเที่ยง (Pitchayanin Bunthiang) เลขที่ 35
  2.ชื่อเล่น ปล์าม
  3. อีเมล์ boombam2541@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร. 0857677854
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  1.พิมพ์เวิรด์
  2.ใช้อินเทอร์เน็ต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: