ใบงาน HTML2


gring201  เรื่อง เสริมเว็บให้ดูสวย  gring201

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 2. สาระสำคัญ

การเสริมเว็บให้ดูสวยงาม เพื่อให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

– การจัดหัวข้อย่อย

– การใส่รูปภาพในเว็บเพจ

– การเขียน Comment

 3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.1 จุดประสงค์ปลายทาง

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม

3.2 จุดประสงค์นำทาง

1. ผู้เรียนสามารถจัดหัวขอยอยได้

2. ผู้เรียนสามารถใสรูปภาพในเว็บเพจได้

3. ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่งการเขียน Comment ได้

 4. เนื้อหาสาระ

1. การจัดหัวขอยอย

2. การใสรูปภาพ

3. การใช้คำสั่งการเขียน Comment

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: