โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล(World-Class Standard School)


     โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่า นักเรียนมีศักยภาพ  เป็นพลเมืองโลก    โดย มีโรงเรียนในโครงการทั่วประเทศรวม 500 โรงเรียน ด้วยการคัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพในการต่อยอดให้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555

           โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ ได้รับการคัดเืลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class  Standard  School)
จำนวน 500 โรงเรียน มาดูแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน

http://www.slideshare.net/cnomchit/world-class-9442876


Advertisements

About krunomchit

สอนที่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ๒ สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Posted on กันยายน 27, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: