รายงานตัว M4.9


…นักเรียนรายงานตัว…

…การรายงานตัว…
ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.   เลขที่ …….
2.ชื่อเล่น 
3. อีเมล์
4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…
5. คติประจำใจ…
6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..

c11

Advertisements
 1. จิตติมา ส่งเสริม

  นางสาว จิตติมา ส่งเสริม jettima songserm
  ชื่อเล่น เปิ้ล
  e-mail jettima_ple@hotmail.com
  เบอร์โทร 0879567498
  คติประจำใจ ขยันไม่อดตาย อยากสบายต้องลำบาก
  ต้องการศึกษาโปรแกรมต่างๆ

 2. ออ อุ้ม ซอยเก้า

  ชื่อ: นางสาว ศิรินภา เจนทะเล
  Name: sirinapa jentale
  ชื่อเล่น: อุ้ม
  อีเมล์: aumzizi99@gmail.com
  เบอร์โทร: 0884762851
  คติประจำใจ: ความสำเร็จมีไว้ให้ไขว่คว้า
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์: เพราะนำไปใช้ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตประจำวัน

 3. ปอระปริม ซอยเก้า

  ชื่อ: นางสาว วัทนพร พลจันทึก
  Name: wattanaporn Ponjuntuk
  ชื่อเล่น: ปริม ปอระปริม
  อีเมล์: smy_prim@hotmail.com
  เบอร์โทร:08-8376-2534
  คติประจำใจ: พลาดวันนี้วันพรุ่งนี้ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์: เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีีวิตประจำวัน

 4. ชื่อ: นางสาว พี่รดา แฉ่งสูงเนิน
  Name: Peerada Changsongnorn
  ชื่อเล่น:อุ้ม
  อีเมล์: aum.love.nan@hotmail.com
  เบอร์โทร:0821572002
  คติประจำใจ: แค่ขยันก็สามารถเ่ก่งได้

 5. นส. ศศิวิมล ไพรนรินทร์ อายุ15
  ชั้น ม.4/9 เลขที่43
  ชื่อเล่น: เกด (โมรี)
  ชาวแก๊ง : ซอยเก้า
  อุปนิสัย :
  คติ:ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด จอบอ!

 6. ชื่่อ นส : สุภัทรา ศรีวงษ์ชัย ม.4/9 เลขที่42 อายุ18ปี
  ชื่อเล่น : ถุงแป้ง
  ชาวแก้ง : ซอยเก้า
  อุปนิสัย : น่ารักนิสัยดี อารมขัน น่าไม่สวยเเต่ใจสวยเว่อเวินค้า
  คติ <> จอบอ!!

 7. Sunny >< ฮุฮิๆ ก๊ากกกกก !!!!

  นาย สิงขร ชูพุดซา singkhon chuphudsa ชื่อเล่น ซัน เบอร์โทร 08-8347-1338
  คติประจำใจ ไม่มี เพราะไม่จำเป็นต้องใช้
  ต้องการเรียนทุกอย่าง โดยเฉพาะการตัดต่อ วาดการ์ตูน สร้างเกม

 8. ชื่อ : น.ส. กิตติยารัตน์ คำโคกกรวด ม4/9 เลขที่ 41
  ชื่อเล่น ; ป๊อปปี้
  อายุ : 15 ปี
  อุปนิสัย ; เป็นกันเอง นิสัยดีอารมขัน ใจสวยค่ะ
  คติ : คิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไป

 9. นาย พรเทพ วัฒนาสกุลธรรม ชื่อเล่น เก้า อายุ 15 ม.4/9 เลขที่ 45 เบอร์โทร 0801567912

 10. ชื่อ : นางสาว วนิดา มุ้งทอง
  wanida mungthong
  ชื่อเล่น : นิดา
  อีเมลล์ : wanida1407@hotmail.com
  เบอร์โทร : 080-168-0840
  คติประจำใจ : อย่าพูดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ ^^
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์ : เพื่อให้ตัวเองมีความรู้มากขึ้น และนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้ 😀

 11. ผิง ร๊ะเริง

  ชื่อ: นางสาว ศศิธร ซุ่นสั้น
  Name: Sasitorn Soonsun
  ชื่อเล่น: ผิงผิง
  อีเมล์: ping_lovena@hotmail.com
  เบอร์โทร: 088 – 4798412
  คติประจำใจ: คิดเสมอว่าไม่มีพรุ่งนี้ แล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์: เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีีวิตประจำวัน

 12. ชื่อ : นางสาว สิริพร สงค์นางรอง
  Name: siripron songnangrong
  ชื่อเล่น : พลอย
  อีเมลล์ : siripron_030454@hotmail.com
  เบอร์โทร : 084-4799031
  คติประจำใจ : ตั้งใจเรียน ( เพื่อแม่ ! )
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์ : เพื่อให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคนิคต่างๆในการใช้โปรแกรม และนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้

 13. ลมหนาว ซอยเก้า

  ชื่่อ : นางสาว อารีวรรณ จรโคกกรวด
  Name : arreewun Jonkokkruad
  ชื่อเล่น : นุ่น (น่วน)
  อีเมล์ : noonlove_za12345@hotmail.com
  เบอร์โทร : 090 – 4964462
  คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์ : จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 🙂

 14. ณัฐนันท์ กูบโคกกรวด

  ชื่อ: นาย ณัฐนันท์ กูบโคกกรวด
  Name: Nuttanun Goobkokgruad
  ชื่อเล่น: นนท์
  อีเมล์: luzifer_non@hotmail.com
  เบอร์โทร: 0884769970
  คติประจำใจ: หยุดฝัน ก็ไปไม่ถึง
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์: ต้องการศึกษาในเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 15. ชื่อ : นาย พิสิษฐ์ มะเริงสิทธิ์
  Mr. Phisit maroengsit
  ชื่อเล่น : พัช
  e-mail : patz_goodcool@hotmail.com
  เบอร์โทร : 0858588556
  คติประจำใจ : คิดก่อนทำ 😀

 16. ชื่อ : นางสาว พนิดา ประสมทรัพย์
  panida prasomsub
  ชื่อเล่น : พลอย
  อีเมลล์ : ploy00300@hotmail.com
  เบอร์โทร : 086-253-7688
  คติประจำใจ : อย่าพูดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์ : เพื่อให้ตัวเองมีความรู้มากขึ้น และนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆ

 17. ชื่อ : ณัฐวุฒิ นิจภิรมย์
  Name : Nattawut Nitpilom
  ชื่อเล่น : น๊อต
  Email : souldark123@gmail.com
  เบอร์โทร : 0806333921
  คติประจำใจ : ฝันยังไง ต้องทำให้ได้
  ความต้องการในการเรียน : ศึกษาการใช้ Photoshop และโปรแกรมอื่่นๆ

 18. ชื่อ: นางสาว ณิชากานต์ นรคิม
  Name: Nichakan Norakim
  ชื่อเล่น: เกรซ
  อีเมล์: gest-norakhim@hotmail.com
  เบอร์โทร:087 – 8741435
  คติประจำใจ: ปัจจุบันสำคัญที่สุด
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์: นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 19. @ธิดารัตน์

  ชื่อ:นางสาว ธิดารัตน์ พินิจใหม่
  Name:Tidarat Pinitmai
  ชื่อเล่น: ส้ม
  E-mail: tidarat_som1234@hotmail.com
  เบอร์โทร:0913363253
  คติประจำใจ:ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนเป็นวันสุดท้ายของชวิต
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์: เพื่อนำความรู้ที่ได้ครั้งนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างได้

 20. ชื่อ : นางสาว พรกนก ไกรกลาง
  pornkanok kraiklang
  ชื่อเล่น : เนย
  อีเมลล์ : nay_ployzaza@hotmail.com
  เบอร์โทร : 085-203-2916
  คติประจำใจ : ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
  ความต้องการในการเรียนคอมพิวเตอร์ : เพื่อให้ตัวเองมีความรู้มากขึ้น

 21. ชื่อ : นายพิรพัฒน์ มะเริงสิทธิ์ , (Phirapat Maringsit)
  ชื่อเล่น : ภู
  อีเมล์ : poopoopoo_2011@hotmail.co.th
  เบอร์โทร :082858217
  คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้มีความสุขก็พอ 🙂

 22. ชื่อ : นาย ปฏิมา คุ้มสวัสดิ์
  Name : Patima Kumsawad
  ชื่อเล่น : เจน
  Nick name : Jane
  E-mail : Grounds_zero@hotmail.com
  เบอร์โทร : 0895130277
  คติประจำใจ : คุณอาจเป็นเพียงคนคนนึงบนโลกใบนี้ แต่คุณอาจเป็นโลกทั้งใบของใครก็ได้

 23. ชื่อ:นางสาว ศศวรรณ ชื่นบุญ
  Name:Sodsawan Chuenboon
  ชื่อเล่น:จ๋า
  E-mail:jar_087@hotmail.com
  เบอร์โทร:0903655012
  คติประจำใจ:คิดก่อนทำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: