รายงานตัว M.4.7


…นักเรียนรายงานตัว…

…การรายงานตัว…
ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.   เลขที่ …….
2.ชื่อเล่น
3. อีเมล์
4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…
5. คติประจำใจ…
6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..

c11

Advertisements
 1. 1.ชื่อ นางสาวอัมรินทร์ พบขุนทด ชื่อภาษาอังกฤษ Amarin Phobkhunthod เลขที่่ 47
  2.ชื่อเล่น อันอัน
  3. อีเมล์ Aunnoii_40@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0895817335
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล , ใช้ในการค้นหาหนัง , ใช้ในการโหลดเพลง , ใช้ในการดูรอบหนัง , ใช้ในการทำเพจต่างๆ

 2. 1.ชื่อ นางสาว โชติรส ศิลปชัย (Chotiros Sillapachai) เลขที่ 49
  2.ชื่อเล่น น้ำแข็ง
  3. อีเมล์ i.cenamkhang@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0916688581
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ^0^
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – การใช้โปรแกรม Photoshop
  – พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  – การใช้อินเตอร์เน็ต
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 3. 1.ชื่อ นางสาวเอเซีย แพ่งประเสิรฐ asia paengpaset เลขที่ 48
  2.ชื่อเล่น เปียโน
  3. อีเมล์ Asia_piano@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0844763754
  5. คติประจำใจ รักดี
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าหาข้อมูลงาน

 4. 1.ชื่อ นางสาว วิมพ์วิภา บุญเรือง Wimvipa Boonrueng เลขที่ 41
  2.ชื่อเล่น วิมพ์
  3. อีเมล์ bb_indy_club@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0901826978
  5. คติประจำใจ…มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..ใช้โปรแกรมpaintได้ ใช้อินเทอร์ค้นหาข้อมูลต่างๆได้

 5. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวอมรรัตน์ รังสูงเนิน Amonrat Rungsungnoen เลขที่ 44
  2.ชื่อเล่น ดาว
  3. อีเมล์ daw_naazaa@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 0848976067
  5. คติประจำใจ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม office และใช้งานโปรแกรม Paint

 6. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อนางสาว สิริพร-นามสกุล ธรรมพิทักษ์ ชื่อภาษาอังกฤษ Siriporn Thumpitak . เลขที่43
  2.ชื่อเล่น ปุ๋ย
  3. อีเมล์ Pui_06_03@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.088-4670556
  5. คติประจำใจ…เป้าหมายมีไว้พุ้งชน…
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..เข้าอินเทอร์เน็ตค้นหางาน ใช้โปรแกรมออฟฟิศ ใช้โปรแกรม Paint

 7. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อนางสาว ศศิธร-นามสกุล พลายงาม ชื่อภาษาอังกฤษ sasitron playngam. เลขที่ …42….
  2.ชื่อเล่น น้ำ
  3. อีเมล์ num_14_11@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0821543818
  5. คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง…
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถหางานได้…..

 8. 1.ชื่อ อังคณา นามสกุล พานใหม่ และภาษาอังกฤษ. Angkana Panmai เลขที่ 45
  2.ชื่อเล่น นัท
  3. อีเมล์ angkana_arisa_3768@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 0916728030
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ เข้าใช้อินเตอร์เน็ต และใช้ในการสร้างข้อมูล

 9. 1.ชื่อนางสาวกนกพร วิมาโคกกรวด เลขที่ 4
  2.ชื่อเล่น แป้ง
  3. อีเมล์ pang_rs2@hotmail.com
  4. เบอร์โทร0807353404
  5. คติประจำใจ ยังมีเป้าหมายรออยู่ข้างหน้า
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -การใช้อินเตอร์เน็ต
  -พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  -การใช้โปรแกรม Photoshop
  -ใช้งานโปรแกรม Paint

 10. ชื่่อ : นางสาว ปวิชญา แก้ววิเศษ เลขที่ 9
  (Pavitchaya Kaewviset)
  ชื่อเล่น : หมิว
  อีเมล์ : meuw_24@hotmail.co.th
  เบอร์โทร : 0903649682
  คติประจำใจ : แพ้ในวันนี้ เพื่อที่จะชนะในวันข้างหน้า
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ : PowerPoint

 11. ชื่อ : นางสาว ปวีณา เพชรสูงเนิน เลขที่ 10
  (Paweena Phetsungnoen )
  ชื่อเล่น : พลอย
  อีเมล์ : ploy_loveeeee@hotmail.com
  เบอร์โทร : 0883553550
  คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ : PowerPoint

 12. 1.ชื่อ :ด.ญ ปิยนุช คงสูงเนิน (Piyanuch Khongsungnoen) เลขที 11
  2.ชื่อเล่น :ออย
  3. อีเมล์ :oil_zaq@hotmail.com
  4. เบอร์โทร :085-2303837
  5. คติประจำใจ :ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ :สืบค้นข้อมูล Powerpoint

 13. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.นางสาวพิมพกา คูณขุนทด(Pimpaka Koonkhunthod) เลขที่ 37
  2.เฟิร์ส
  3. First_crazy2012@hotmail.com
  4. 0801519039
  5.จงทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และจงทำวันข้างหน้าให้ดีที่สุด
  6. -สามารถสร้างโฟรเดอร์ได้
  -สามารถหางานในอินเทอร์เน็ตได้

 14. 1.ชื่อ นายสมยศ นาคขุนทด เลขที่ 3
  2.ชื่อเล่น เกมส์
  3. อีเมล์ tao_supakit@hotmail.co.th
  4.เบอร์โทร.0887146564
  5. คติประจำใจ…เป้าหมายมีไว้พุ่งตรง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…ค้นหาสื่อต่างๆๆได้

 15. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวกนกอร ใสพลกรัง kanokon saiplkrung เลขที่ 5
  2.ชื่อเล่น แป้ง
  3. อีเมล์ panglove1669@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 0883611468
  5. คติประจำใจ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…
  6.1 สามารถเข้าเว็บได้
  6.2 สามารถทำงานได้

 16. นางสาววชิรานันท์ วะสูงเนิน

  การรายงานตัว
  1.ชื่อ-นามสกุล นางสาววชิรานันท์ วะสูงเนิน.(Wachiranan Wasoongnoen ) เลขที่ 40.
  2.ชื่อเล่น เอ้
  3. อีเมล์ Wachiranan_ae@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.080-1581-934
  5. คติประจำใจ หากใจเราสู้ก็จะไม่มีอะไรเอาชนะเราได้ในโลกนี้
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -สามารถค้นหางานทางอินเตอร์เน็ตได้
  -ใช้งานในโปรเเกรม Microsft office Word ได้

 17. 1.ชื่อ อังศุมาลี นามสกุล ฉิมพาลี ภาษาอังกฤษ.Angsumalee Chimpalee เลขที่ 46…….
  2.ชื่อเล่น หน่อย
  3. อีเมล์ angsumalee_minmin@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0828616256
  5. คติประจำใจ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ ใช้ในการสร้างข้อมูล

 18. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. เลขที่ …….
  น.ส. ณัฐวรรณ เพ็ชรสูงเนิน
  ์Nathawan Pestunoen
  เลขที่ 8
  2.ชื่อเล่น แป้ง
  3. อีเมล์ dewpang555@gmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…0872447550
  5. คติประจำใจ…รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..
  6.1 สามารถทำงานได้
  6.2 สามารถสืบค้นข้อมูลได้

 19. 1.ชื่อ ณัฐทวีวุฒิ อุ่นอุโมงค์ เลขที่ 25
  2.ชื่อเล่น เอฟ
  3. อีเมล์ nattaweewut-ff@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 0895786906
  5. คติประจำใจ…ถ้ามีเป้าหมายเราก็สำเร็จ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ -ค้นหาสื่อต่างๆได้

 20. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.นางสาวมัลลิกา ดอนหอมหล้า(mullika Donhomlar) เลขที่38
  2.นัท
  3. n-nut-m@hotmail.com
  4. 088-4676710
  5. ทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุด
  6. สามารถทำงานในอินเตอร์เน็ตได้

 21. 1.ชื่อ นางสาว พรพิมล ทองฟู Pornpimol Tongfu. เลขที่ 13
  2.ชื่อเล่น สมาย
  3. อีเมล์ Mind_474328@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 080-1728402
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..
  – การใช้อินเตอร์เน็ต
  – การใช้โปรเเกรม Microsoft

 22. 1.ชื่่่่่อ นางสาว วริศรา บุญเศรษฐ (varitsara boonsat) เลขที่ 15
  2.ชื่อเล่น อาย
  3. อีเมล์ eye_naazaa@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0818471130
  5. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – สืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

 23. ชื่อ นางสาว ปิรัญญา ทนจังหรีด pirunya tonjungreed
  ชื่อเล่น ปิ่น
  อีเมล์ pin_253744@hotmail.com
  เบอร์โทร 0821592086
  คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยุ่ที่นั่น
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์:สืบค้นข้อมูลในgoogle

 24. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.พิทยารัตน์ โลหะเวช (Pittayarat lohawed) เลขที่ 36
  3. noon-lovepat@Hotmail.co.th
  4. 0883714955
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -สามารถค้นหางานและเว็บต่างๆได้
  -สามารถสร้างโฟเดอร์เป็น

 25. 1.ชื่อ ทรนง ครบุรี เลขที่ 26
  2.ชื่อเล่น นง
  3. อีเมล์ nermkb1000@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 0819813162
  5. คติประจำใจ…ชิวิตต้องมีพรุ่งนี้เสมอ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ -ค้นหาสื่อต่างๆได้

 26. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. เลขที่ …….
  น.ส จุฑาทิพย์ เนียมพลกรัง
  jutatip niamphonlkrang
  2.ชื่อเล่น เมย์
  3. อีเมล์ may.321@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)… 0884741219
  5. คติประจำใจ… ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..
  6.1 สามารถทำงานได้
  6.2 สามารถเข้าเว็บไซท์ต่างๆได้

 27. 1.ชื่อ: นางสาว กาญจนา จินานุรักษ์ (Kanjana Jinanurak) เลขที่ 30
  2.ชื่อเล่น: ใหม่ (Mai)
  3. อีเมล์: mai-mn4@hotmail.com
  4. เบอร์โทร: 084-9739040
  5. คติประจำใจ: ทำทุกวันให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์:ค้นหาข้อมูล,ใข้โปรแกรม office,ใช้โหลดรูป,ใช้โหลดเพลง,ใช้ฟังเพลง,ใช้ดูหนัง

 28. 1.ชื่อนางสาว สิริลักษณ์ เดีขุนทด เลขที่ 18
  2.ชื่อเล่น อ้อม
  3. อีเมล์ siriluck_1997@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 0887238724
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ค้นหาค้นข้อมูลได้

 29. 1.ชื่อ ด.ญ.ปิยนุช คงสูงเนิน (Piyanuch Khongsungnoen) เลขที่ 11
  2.ชื่อเล่น ออย
  3. อีเมล์ oil_zaq@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 085-2303837
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล Powerpoint

 30. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.นางสาวปรมาพร จันทร์โสภณ(Paramaphon Junsopon) เลขที่ 24
  2. แจน
  3. janky_39@hotmail.com
  4. 088-3588408
  5. ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6. สามารถทำงานในอินเตอร์เน็ตได้

 31. ชื่อ นางสาว ปิรัญญา ทนจังหรีด pirunya tonjungreedเลขที่ 12
  ชื่อเล่น ปิ่น
  อีเมล์ pin_253744@hotmail.com
  เบอร์โทร 0821592086
  คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยุ่ที่นั่น
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์:สืบค้นข้อมูลในgoogle

 32. 1.นางสาวนุชจารีย์ บุษบงค์(Nutjaree butsabong) เลขที่35
  2.ดิว
  3. Nutjaree_2540@hotmail.com
  4. 0935414115
  5. ฝันให้ไกลไปให้ถึง
  6. สร้างโปรเเกรมPaint

 33. ชื่อ กมลชนก บุตรคุณ kamolchanok bhutkhun เลขที่ 28
  ชื่อเล่น ป๋องแป๋ง
  อีเมล์ pong_pang2540@hotmail.com
  เบอร์โทร 0801510660
  คติประจำใจ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่่ทำตัว
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ powerpoint

 34. …นักเรียนรายงานตัว…
  …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-ณัฐยา นามสกุล เหม่งสูงเนิน ภาษาอังกฤษ NUTTAYA MENGSUNGNOEN เลขที่ 33
  2.ชื่อเล่น โดนัท
  3. อีเมล์ Nuttaya_om@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 089-8481636
  5. คติประจำใจ อย่าเห็นเเก่ตัว เเล้วกลัวเสียเปรียบ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  -การใช้อินเตอร์เน็ต
  -การใช้โปรแกรม Photoshop
  -ใช้งานโปรแกรม Paint

 35. 1.ชื่อ นางสาว กนกวรรณ มาตรสอน kanokwan matson เลขที่ 23
  2.ชื่อเล่น ตรอง
  3. อีเมล์ blutus.555@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0879587377
  5. คติประจำใจ อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  – การใช้อินเตอร์เน็ต
  – การใช้โปรแกรม Photoshop

 36. 1.ชื่อชนัญชิดา วันสูงเนิน เลขที่ 32
  2.ชื่อเล่น ป็อก
  3. อีเมล์ pock_244@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 0807213100
  5. คติประจำใจ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ -ค้นหาสื่อต่างๆได้

 37. 1.ชื่อ-อังคนาพร ถนอมพลกรัง Angkanaporn Thanompolkrung เลขที่ 21
  2.ชื่อเล่น อัง Ang
  3. อีเมล์ nooang_24@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร.0281337170
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1. สามารถค้นหาข้อมูลได้ 2. โหลดเพลง

 38. นักเรียนรายงานตัว…
  …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. นางสาว ฤทัยรัตน์ โลมใหม่ (Rutairat Lommai0 เลขที่ 39…….
  2.ชื่อเล่น จิน
  3. อีเมล์ Jin_00500@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…0854680394
  5. คติประจำใจ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..สามารถค้นหาข้อมูลได้ สามารถใช้ Microsoft Office power point ในการนำเสนองานได้

 39. …การรายงานตัว…
  1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว อินทิรา อยู่ดี (Intira Yudee) เลขที่ 22
  2.ชื่อเล่น อัง
  3. อีเมล์ nongmon_nongice@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 084-4961765
  5. คติประจำใจ อย่าหยุดฝัน ถ้ายังทำมันไม่สำเร็จ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  ใช้งานโปรแกรม Paint

 40. 1.ชื่อ เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ศรีวงษ์ (kittiyaporn Sriwong) เลขที่ 29
  2.ชื่อเล่น โบว์
  3.อีเมล์ bnna999b@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0823724553
  5.คติประจำใจ…ทุกนาทีมีค่า ควรใช้ให้คุ้ม
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – การใช้โปรแกรม Photoshop
  – การใช้โปรแกรม paint

 41. 1.ชื่อ นางสาว ภัสรัญญา ฉัตรการวุฒิ Patsaranya Chatkarnwoot เลขที่ 14
  2.ชื่อเล่น อาย
  3. อีเมล์ำำำำ eye.ey@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0895795146
  5. คติประจำใจ จงคิดทุกคำที่พูด แค่อย่าพูดทุกคำที่คิด เพราะจะผิดทุกครั้งที่พูด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  – การใช้อินเตอร์เน็ต

 42. 1.ชือ นางสาววิภวาีนี พลจันทึก wipwani phonjanthuck เลขที่ 17
  2.ชื่อเล่น แก้ม
  3. อีเมล์ kamlovekao_indy@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0844984602
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 43. 1.ชื่อ-นามสกุล วาสนา ทดกลาง wassana thodklang เลขที่16
  2.ชื่อเล่น น้ำหวาน
  3. อีเมล์ numwan0833832998@gmail.com
  4. เบอร์โทร 0913367919
  5. คติประจำใจ ความฝัน คือ เเรงผลักดันของชีวิต…
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – หาข้อมูลต่างๆ
  -ฟังเพลง ดูหนัง เล่นเกมส์

 44. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. เลขที่ …….
  น.ส อรวรรณ หย่นครบุรี
  orawan yonkornburi
  เลขที่ 20
  2.ชื่อเล่น เบน
  3. อีเมล์ benro_sbk@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)… 0887120692
  5. คติประจำใจ… ชีวิตต้องเดินตามหาความฝัน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..
  6.1 สามารถใช้ทำงานได้

 45. 1.ชื่อ ชิษณุพงษ์ สนิทกลาง เลขที่ 1
  2.ชื่อเล่น แทน ( Tan )
  3. อีเมล์ tanmyzaaaa@sanook.com
  4. เบอร์โทร 0821260746
  5. คติประจำใจ ความหวังคือความสำเร็จ “____”
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ค้นหาสื่อต่างๆๆๆใด้อย่างรวดเร็ว

 46. 1.ชื่อ-นามสกุล นฤมล พรมลัง naruemon Promail เลขที่ 33
  2.ชื่อเล่น รันยา
  3. อีเมล์ naruemon_11766@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0810746920
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -การใช้อินเตอร์เน็ต
  -พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  -การใช้โปรแกรม Photoshop
  -ใช้งานโปรแกรม Paint

 47. ชื่อ นางสาว จิราวรรณ ชิมจะโปะ jirawan chimjapo เลขที่ 31
  ชื่อเล่น ใบเฟริ์น
  อีเมล์ fern_fft22@hotmail.com
  เบอร์โทร 0833653508
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์: สืบค้นข้อมูลใน Google, พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 48. 1.ชื่อ รวิชญ์ อินทรประพงศ์ เลขที่ 27
  2.ชื่อเล่น บลู
  3. อีเมล์ thebluesssss@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0883433032
  5. คติประจำใจ การศึกษาต้องมาก่อน <3`
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ม่ายมีค้าบ -0-`

 49. 1.ชื่อนาย พิสิทธิ์ ปิ่นรัมย์ เลขที่ 2
  2.ชื่อเล่น ก๊อต
  3. อีเมล์ boffa5@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร.0848357019
  5. คติประจำใจ…เมื่อมีสิ่งสำคัญในใจ อะไรก็เป็นไปได้
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ -ค้นหาสื่อต่างๆได้

 50. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-นามสกุล น.ส. ชฎาพร พายพัตร Mrs chadaporn pipat
  เลขที่ 7
  2.ชื่อเล่น หลิน
  3. อีเมล์ lhinnoii.2010@gmail.com
  4. เบอร์โทร 0887157105
  5. คติประจำใจ ลำบากตอนหน้านี้ ดีกว่าลำบากตอนหลัง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  6.1 สามารถใช้โปรแกรม e-book
  6.2 สามารถเข้าเว็บได้
  6.3 สามารถทำงานได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: