รายงานตัว M.4.5


…การรายงานตัว…
ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.   เลขที่ …….
2.ชื่อเล่น
3. อีเมล์
4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…
5. คติประจำใจ…
6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..

Advertisements
 1. ชื่อ/สกุล : นายณัฐพงษ์ สมบัติไำพบูลย์
  Name : Mr.Nuttapong Sombutpaiboon
  ชื่อเล่น : เจ๋ง
  Email : soy.jang@hotmail.com
  เบอร์โทรติดต่อ 088-4792779
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ ผมคาดหวังว่าผมจะสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. นาย ภัทรพงศ์ กิตติวงษ์วิวัฒน์
  Name Pattarapong Kittiwongwiwat
  ชื่อเล่น ภัทร
  Email pattarapong1125@hotmail.com
  เบอร์ติดต่อ 0895856044
  คติประจำใจ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ ผมคาดหวังว่าผมจะเรียนดีขึ้น

 3. ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณัฏฐณิชา น้อมสูงเนิน/Nattanicha Nomsuungnoen,เลขที่32,ชื่อเล่น เตย ,อีเมลTay_Rak_Ter@hotmail.com, เบอร์โทร0801713622.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)… คติประจำใจ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์…..อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น

 4. ชื่อ-นามสกุล ด.ญ.อาทิตยา มิตรสูงเนิน (Artitaya Mitsungnoen)
  ชื่อเล่น มาย เลขที่22
  อีเมล์ mild_mint_2012@hotmail.com
  เบอร์โทร 0821292243
  คติประจำใจ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
  ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ อยากให้ครูสอนอย่างเข้าใจไปช้าๆ ไม่ต้ิองสอนเร็วเกินไป

 5. ชื่อ/สกุล : ณัฏฐ์ญาดา ฐานไชยยิ่ง
  Name : Nutyada Thanchaiying
  ชื่อเล่น : จ๋า
  Email : nutyada.jar@hotmail.com
  เบอร์โทรติดต่อ 090-3633747
  คติประจำใจ เหนื่อยตอนนี้สบายตอนโต
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ คาดหวังจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 6. นาย วัฒนา สาบกำปัง เลขที่27
  ืname wattana sabkambang
  ชื่อเล่น นิด
  e-mail nidty-1997@hotmail.com
  เบอร์โทร 0884791834
  คติประจำใจ สู้เพื่อพ่อแม่
  ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ การใช็อินเตอร์เนต

 7. นางสาว วรรณรัตน์ พุ่มเจริญ เลขที่ 18
  name Wannarat Phumcharone
  ชื่อเล่น จ๋า
  Email satan_jaa@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 084-4727708
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ การเรียนคอมพิวเตอร์จะทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

 8. นางสาว ณัฐธยาน์ เทียมมวย
  Name Nattaya tiammay
  ชื่อเล่น แคท
  E-mail nookat_art@thaimail.com
  เบอร์ติดต่อ 0913368685
  คติประจำใจ ถึงแม้ว่าทางข้างหน้ามันจะยายเพียงใด จะต้องผ่านมันไปให้ได้
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ คาดว่าจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

 9. กฤษดา มะหะมาน เลขที่ 24

  ชื่อ/นามสกุล : นายกฤษดา มะหะมาน เลขที่ 24
  name : Kridsada Mahaman
  ชื่อเล่น : จุ้ย
  e-mail : kridsada011@hotmail.com
  เบอร์ : 0843632085
  คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
  ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ : เพื่อความรู้

 10. นางสาว คริสติญาภรณ์ ศิลป์สะอาดkristiyaporn sinra-ard เลขที่ 47 ชื่อเล่น คริสตี้ อีเมล kitty___love@hotmail.com

  พิมพ์ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,ชื่อเล่น ,อีเมล์, เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)… คติประจำใจ… ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์…..

  • นางสาว คริสติญาภรณ์ ศิลป์สะอาด

   1.ชื่อนางสา่ว คริสติญาภรณ์ ศิลป์สะอาด เลขที่ …47….
   2.ชื่อเล่น คริสตี้
   3. อีเมล์ kitty___love@hotmail.com
   4. เบอร์โทร 083-3878271
   5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
   6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…เข้าอินเทอร์เน็ต

 11. นางสาว ลักษิกา วาไล เลขที่17
  ืname Laksika Walai
  ชื่อเล่น เนส
  Email nas_12341@yahoo.com
  เบอร์โทรศัพท์ 091-6648306
  คติประจำใจ ลำบากวันนี้สบายวันหน้า
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ การเรียนคอมพิวเตอร์จะทำให้เข่าใจมากขึ้น

 12. นางสาว กิตติมา หาญพนม เลขที่ 28
  Name Kittima Hanpanom
  ชื่อเล่น ฝน
  E-mait k_kittima@hotmail.co.th
  เบอร์โทร 0916728031
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอ์เนต

 13. ชื่อ-นามสกุล นางสาว ธัญรดา กรองสันเทียะ / Thanrada Krongsanthia
  เลขที่ 35 ชื่อเล่น แดม
  อีเมล Dammyza@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 088-3558614
  คติประจำใจ ทำทุกวันให้ดีที่สุด
  ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อรู้ถึงโปรแกรม และ เทคโนโลยีให้มากขึ้น

 14. นางสาวปริยาภัทร คุ้มสมบัติ
  Name Pariyapat Cumsombut
  ชื่อเล่น เบ้นซ์
  เลขที่ 37
  Email eye.ey@hotmail.com
  เบอร์ติดต่อ 0895798875
  คติประจำใจ รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ ดิฉันคาดหวังว่าจะประสบผลสำเร็จ

 15. นางสาว กิ่งแก้ว แนมขุนทด เลขที่ 5
  name kingkeaw namkhuntod
  ชื่อเล่น มายด์
  Email smilenoii_love@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 0887265105
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  คาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ หวังว่าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์จะได้ความรู้มากขึ้น

 16. ชื่อ-สกุล พิมพ์รพี ศรีสุข เลขที่ 15
  Name : Pimrapee Srisuk
  ชื่อเล่น : บีม
  อีเมล์ : always_beam@hotmail.com
  เบอร์โทร : 080-484-3793
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ : การใช้งานอินเทอร์เน็ต,พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 17. .ชื่อ-นามสกุล น.ส.ธมลวรรณ สงวนศักดิ์ (thamonwan sanguansak) เลขที่ 23
  ชื่อเล่น อ๋อม
  อีเมล์ hongteem-2012@hotmail.co.th
  เบอร์โทร 0911732933
  คติประจำใจ ทำวันนี้ ดีที่สุด
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ หวังว่าจะเรียนคอมพิวเตอร์ได้เก่งกว่าเดิม

 18. นางสาว ปวริศา เขจรลัย เลขที่ 11
  Name Pavarisa Kejonlai
  ชื่อเล่น มด
  Email kejonlai2508@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 082-1286868
  คติประจำใจ ทำวันนี้และสิ่งที่ตนเองมั่นใจให้ดีที่สุด
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ความรู้และเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น

 19. นางสาว อรวรรณ ไลใหม่ (orawan laimai). เลขที่ 21
  ชื่อเล่น เจน
  อีเมล์ jane_orawan@hotmail.com
  เบอร์โทร 0887137391
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วพรุ่งนี้จะดีเอง
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ รู้เรื่องการใช้โปรแกรมต่างๆมากขึ้น

 20. นางสาวณัฐนันท์ ไชยวัฒนเวทย์

  นางสาว ณัฐนันท์ ไชยวัฒนเวทย์
  ืName Natthanan chaiwanawet เลขที่ 34
  ชื่อเล่น แก้ม
  อีเมล์ gam_saebson@hotmail.com
  เบอร์โทร. 0885317193
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เนต การใช้โปรแกมรม Photoshop

 21. ชื่อ-นามสกุล น.ส. สิริวิมล แนมขุนทด / Siriwimon Namkhuntod
  เลขที่ 46
  ชื่อเล่น แจง
  Email siriwimon_10945@thaimail.com
  เบอร์โทร 0823666424
  คติประจำใจ ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง
  ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพิ่มมากขึ้น

 22. ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศรัณย์พร กาญจนสุคนธ์ / Sarunporn Kanjanasukhon
  เลขที่ : 45
  ชื่อเล่น : ฟ้า
  อีเมล์ : can_melove_fah@hotmail.com
  เบอร์โทร : 0883432331
  คติประจำใจ…ความขยันและมุ่งมั่น เป็นหนทางแห่งความสำเร็จ
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…ใช้อินเทอร์เน็ต,ใช้ Word,ใช้ PowerPoint

 23. นางสาว: ชุดาภรณ์ งันขุนทด เลขที่ 7
  name: Chudaporn Ngunkhontod
  ชื่อเล่น: ชุ
  Email: chu_naja@hotmaul.com
  เบอร์โทรศัพท์: 0895849309
  คติประจำใจ: ความพยายยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์: การเรียนคอมพิวเตอร์จะทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

 24. ชื่อ/สกุล : นางสาว ขวัญฤทัย อัศวภูมิ
  Name : Kwanruthai Asawapoom
  ชื่อเล่น : โบว์
  Email : kwanruthai123@hotmail.co.th
  เบอร์โทรติดต่อ 0807299145
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 25. นางสาว อนัญญา หมู่สะแก เลขที่ 20
  ชื่อเล่น เหมียว
  Email meawlpud@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 0884670771
  คติประจำใจ อุปสสรค์อยู่ที่ไหน ถ้ามีใจก็ไปถึง
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเรียนคอมพิวเตอร์จะทำให้เข่าใจมากขึ้น

 26. นางสาว ศรัณยา เเพปรุ เลขที่ 18
  name salanya paepalu
  ชื่อเล่น มายด์มิ้นท์
  Email mint_2000za@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 080-7302479
  คติประจำใจ อย่ามีศรีษะไว้เเค่ให้ผมขึ้น เพระ ควรใช้คิดไตร่ตรองด้วย
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์หาความรู้หลากหลายได้

 27. ชื่อ น.ส.วรรณการณ์ รัทธะรินทร์ ชื่อเล่น น้ำ
  ชั้น ม.4/5 เลขที่ 43
  เบอร์โทร 0813219733
  E mail woonakan-22@hotmail.com
  คติประจำใจ ทำสิ่งใดย่อมทำให้สำเร็จ
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ การเรียนคอมพิวเตอร์จะทำให้รู้ทันเทคโนโลยี

 28. นางสาว: ดารุณี เหลืองจันทึก เลขที่ 8
  name: Darunee leangjuntuk
  ชื่อเล่น: ปลา
  Email: tip_240940@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์: 0811361162
  คติประจำใจ: ความพยายยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์: การเรียนคอมพิวเตอร์จะทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

 29. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว พิมพ์ผกา ฟักโคกกรวด เลขที่ 39
  Name Pimpaka phukokkard
  2.ชื่อเล่น พิม
  3. อีเมล์ pim_paka@windowslive.com
  4. เบอร์โทร. 0908260617
  5. คติประจำใจ คิดให้ไกลไปให้ถึง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -การใช้อินเทอร์เน็ต

 30. นางสาว กนกวรรณ ลาภา เลขที่ 4
  ชื่อเล่น น้อง
  อีเมล์ Nong31086@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 0883587561
  คติประจำใจ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ เล่นคอมให้ดี

 31. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาววิไลภรณ์ ผือจัตุรัส Wilaiporn phuechatturat
  เลขที่ 44
  2.ชื่อเล่น บุ๋ม
  3. อีเมล์ bum.kan0@gmail.com
  4. เบอร์โทร.0903583695
  5. คติประจำใจ…ความขยันมุ่งสู่ความสำเร็จ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..ใช้อินเทอร์เน็ต

 32. นางสาว: พรนิภา เพ็งสูงเนิน เลขที่ 14
  name: Pornnipa Pengsungnoen
  ชื่อเล่น: เหมย
  Email: fun_unlimit@hotmail.co.th
  เบอร์โทรศัพท์: 0883452264
  คติประจำใจ: ความพยายยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์: การเรียนคอมพิวเตอร์จะทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

 33. นางสาวธาริตา ปินะกาเส (Tharita Pinakase) เลขที่ 9
  ชื่อเล่น อ๋อมแอ่ม
  อีเมล์ gegaomlove@gmail.com
  เบอร์โทร 0812925650
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วพรุ่งนี้จะดีเอง
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ รู้เรื่องการใช้โปรแกรมต่างๆมากขึ้น

 34. นางสาว ลักษิกา วาไล เลขที่17
  ืName Laksika Walai
  ชื่อเล่น เนส
  Email nas_12341@yahoo.com
  เบอร์โทรศัพท์ 091-6648306
  คติประจำใจ ลำบากวันนี้สบายวันหน้า
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ การเรียนคอมพิวเตอร์จะทำให้เข่าใจมากขึ้น

 35. ชื่อ น.ส. วรปรัชญ์ สาครวาสี ชื่อเล่น นัท
  Vorrapat Sakronwasee
  ชั้น ม.4/5 เลขที่ 42
  เบอร์โทร 086-0282993 Email Lonely_T_T_Monday@hotmail.co.th
  คติประจำใจ ความพยายามอยู่ีที่ไหน ความสำเร็จอยูที่นั่น
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ การเรียนคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เรามีความรู้มากขึ้น

 36. นาย ทรงวุฒิ ไพรเขียว เลขที่ 2

  1.ชื่อ นาย ทรงวุฒิ นามสกุล ไพรเขียว เลขที่ 2
  2.ชื่อเล่น เก๋ง
  3. อีเมล์ songwutpiiryiqwqu@gmail.com
  4. เบอร์โทร.0800799187
  5. คติประจำใจ… ไม่เข่ยง ไม่เก่งเเต่ขยัน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..เข้าเน็ต

 37. โฟกัสจังกิ

  1.ชื่อ-นามสกุล นายอภิวิชญ์ ไชยเค้า เลขที่ 3
  2.ชื่อเล่น โฟกัส
  3. อีเมล์ apivit11@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0810748072
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเทอร์เน็ต

 38. นางสาว ศรัณยา เเพปรุ เลขที่ 19
  name salanya paepalu
  ชื่อเล่น มายด์มิ้นท์
  Email mint_2000za@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 080-7302479
  คติประจำใจ อย่ามีศรีษะไว้เเค่ให้ผมขึ้น เพระ ควรใช้คิดไตร่ตรองด้วย
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์หาความรู้หลากหลายได้

 39. 1.ชื่อ-นามสกุล: นาย กฤษดา มะหะมาน เลขที่ 24
  name: Kridsada Mahaman
  2.ชื่อเล่น: จุ้ย
  3. อีเมล์: Kridsada011@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง): 0843632085
  5. คติประจำใจ: คบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด ถ้าคบบัณฑิตแต่ไม่จริงใจก็ไร้ผล
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์: เข้าอินเตอร์เน็ต

 40. ชื่อ/สกุล : นางสาว ปวีณา เชิดพรมราช
  Name : paweena choedphommarat
  ชื่อเล่น : แต้ว
  ชั้น ม.4/5 เลขที่ 12
  Email : paweena-taw@hotmail.co.th
  เบอร์โทรติดต่อ 086-2606069
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ ..ช่วยทำให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น

 41. นางสาว บุษราภรณ์ จิตทะวงศ์ เลขที่ 10
  name Bussaraporn Jittawong
  ชื่อเล่น มุก
  Email numook_inlove@hotmail.co.th
  เบอร์โทรศัพท์ 090-8191448
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ความคาดหวังในวิชาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความสามารถ และสามารถใช้ในการเรียนต่อๆไป

 42. 1.ชื่อนางสาวจิราภรณ์ จงรวมกลาง ชื่อเล่น ป๊อก เลขที่ 29
  2.Miss.Jiraporn Jongruamklang Nickname. Pok
  3.E-mail.pokky_080840@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0904694144
  5.คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsofe office เล่นอินเตอร์เน็ท

 43. นาย ณัฐวุฒิ ยวงโป่งแก้ว

  1.ชื่อ ณัฐวุฒิ นามสกุล ยวงโป่งเเก้ว เลขที่ 11…….
  2.ชื่อเล่น ฟ้า
  3. อีเมล์ nattawut090@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0908297634
  5. คติประจำใจ ตั้งใจเรียนในวันนี้ จะสบายในวันข้างหน้า
  6. ความสามารถฒิในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..เข้าอินเทอร์เน็ต

 44. ชื่อ/สกุล : นางสาว พัชรพร หวยสูงเนิน
  name : Patcharaporn Huaisungnoen
  ชื่อเล่น : บีม
  E-mail : beammy.beambaem@hotmail.com
  เบอร์โทรที่ติดต่อได้ 0821483354
  คติประจำใจ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เข้าอินเทอร์เน็ต

 45. น.ส พิริยา ปุยสูงเนิน

  1.ชื่อ น.ส.พิริยา ปุยสูงเนิน เลขที่ 40
  name piriya puisungnoen
  2.ชื่อเล่น ผักบุ้ง
  3.อีเมลล์ bung_MMPOB@hotmail.com
  3.เบอร์โทร 0883668588
  4.คติประจำใจ
  5.ความคาดหวังในคอมพิวเตอร์ อยากมีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น

 46. น.ส.พิริยา ปุยสูงเนิน

  1.ชื่อ น.ส.พิริยา ปุยสูงเนิน เลขที่40
  2.name piriya puisungnoen
  3.ชื่อเล่น ผักบุ้ง
  4.อีเมล์ bung_MMPOB@hotmail.com
  5.เบอร์โทร 0883668588
  6.คติปะจำใจ ทำทุกๆวันให้มีความหมาย และเป็นเวลาที่มีความสุข
  7.ความคาดหวังอยากมีความรู้มากขึ้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: