รายงานตัว M.4.4


…การรายงานตัว…
ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.   เลขที่ …….
2.ชื่อเล่น
3. อีเมล์
4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…
5. คติประจำใจ…
6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..

Advertisements
 1. 1.ชื่ออุ๊ยในพรนาม สกุล ศรีอภัย ouyniaporn sreeiapai เลขที่ 30
  2.ชื่อเล่น ใบเตย
  3. อีเมล์ zom_bb@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร0858580396
  5. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ใหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้โปรเเกรมเวิร์ดได้

 2. 1.ชื่อ นางสาว เพ็ญพิชชา ศิริ (Miss Penpicha Siri) เลขที่่ 28
  2.ชื่อเล่น ชื่อ มิ้น
  3. อีเมล์ gu_mint2011@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0916655711
  5. คติประจำใจ คือ ท้อได้ แต่อย่าถอย
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมเอกสารเวิร์ดได้
  ใช้อินตเน็ตได้
  ใช้งานโปรแกรม Paint

 3. รายงานตัว
  1.ชื่อ สุจิตตรา ถินมานัด Suchittra Thinmanat เลขที่ 11
  2.ชื่อเล่น ถิน
  3. อีเมล์ Tin_zaza_1997@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0821401027
  5. คติประจำใจ ทำผิดต้องแก้ไข ถ้าทำพลาดปล่อยมันไป
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การช้อินเทอร์เนต พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 4. รายงานตัว…

  1.ชื่อ พรทิพย์ สุภาสิต Porntip Supasid เลขที่ 21
  2.ชื่อเล่น ปุ๋ย
  3. อีเมล์ pui_loveoice@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0903783847
  5. คติประจำใจ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..การใช้อินเตอร์เน็ต,พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 5. …การรายงานตัว…

  1.ชื่อ ปฏิภาณ แซ่ลิ้ม (patiphan saelim) เลขที่ 25
  2.ชื่อเล่น bank
  3. อีเมล์ ja026@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 08490858474
  5. คติประจำใจ สู้จนหยดสุดท้าย
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสารได้ ใช้โปรแกรม Excel

 6. 1.ชื่อ นางสาว ศิรินญา ดัดสันเทียะ (Miss Sirinya dadsanthia) เลขที่่่ 44
  2.ชื่อเล่น มิ้นท์
  3. อีเมล์ Sirinya.minny@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0810678246
  5. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  ใช้อินเทอร์เนตได้

 7. …การรายงานตัว…

  1.ชื่อภควัต วงศ์กุล (pakkawat wongkul เลขที่ 3
  2.ชื่อเล่น มิก
  3. อีเมล์ migr222@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 0804667678
  5. คติประจำใจ ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ต และ พิมพ์เอกสารเวิร์ด

 8. ชื่อ น.ส. ปริญดา จันทร์ภักดีี Pharinda Chanpatdee เลขที่ 36
  ชื่อเล่น สกาย (กาย)
  อีเมล์ sakay_satan_@hotmail.co.th
  คติประจำใจ ทำวันนี้และพรุ่งนี้ให้ดีที่สุด
  เบอร์โทร 0848289178
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  – ใช้อินเตอร์เน็ตได้
  – ใช้โปรแกรม photoshop

 9. 1.ชื่อ-นามสกุล น.ส.พรรณกาญจน์ สุดเนื้อทอง(phannagarn sednoertong) เลขที่ …20….
  2.ชื่อเล่น จ๋า
  3. อีเมล์ phannarn@gmail.com
  4. เบอร์โทร.0806812333
  5. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์….การใช้อินเตอร์เน็ต งานโปรแกรม Paint

 10. 1.ชื่อ วสุรัตน์ หลงเจริญ (Wasurat longcharoen)
  2.ชื่อเล่น เอกเบย
  3. อีเมล์ krapong_laos@hotmail.com
  4. เบอร์โทร086-0024923
  5. คติประจำใจ ถ้าเรายังไม่ตาย พรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เข้าอินเตอร์เน็ท เล่นFacebook

 11. ชื่อ" มีโม่

  …การรายงานตัว…
  1.ชื่อ. อัจฉราภรณ์ นามสกุล มนัสสูงเนิน (Ajcharaphron Manudsungnoen) เลขที่ 42
  2.ชื่อ .. ซูโม่
  3. อีเมล์ James_naynuna@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 08- 5432-52-72
  5. คติประจำใจ “หยุดฝันก็ไปไม่ถึง”
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..พิมพ์เอกสารเวิดร์ และ เล่นอินเทอร์เน็ต

 12. 1.ชื่อ นางสาวธัชชนม์ เจริญสูงเนิน (Miss Tachchon Jaroensungnoen) เลขที่ 45
  2.ชื่อเล่น แพท
  3. อีเมล์ tachchon@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 089-8477707
  5. คติประจำใจ… ท้อได้ถอยได้..และทำใหม่ให้ดีกว่าเดิม
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  การใช้อินเทอร์เนต พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel

 13. รายงานตัว
  1.ชื่อ สุวดี รุ่งปรุ ชื่ออังกฤษ suwadee rungparu เลขที่ 29
  2.ชื่อเล่น มายด์
  3. อีเมล์ suwadee_mildly123@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0844298761
  5. คติประจำใจ รักไม่ยุ่ง มุ่งศึกษา
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การช้อินเทอร์เน็ต การพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel

 14. …การรายงานตัว…

  1.ชื่อ วันวิสา รุ่งสูงเนิน ( Wanwisa Rungsungnoen ) เลขที่ 13
  2.ชื่อเล่น แพรว
  3. อีเมล์ wanwisakpt@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0848326145
  5. คติประจำใจ ตั้งใจเรียนในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสารได้ ใช้โปรแกรม Excel การใช้อินเตอร์เน็ต

 15. รายงานตัวค่ะ….
  1. ชื่อ นางสาว วลัยพร โยโพธิ์ ( Walaiporn Yopo) เลขที่ 43
  2. ชื่อเล่น ออยล์
  3. อีเมล์ aoynoiibbk@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0857717428
  5. คติประจำใจ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและอย่าหยุดถ้ายังไม่สำเร็จ…..
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  – การใช้อินเตอร์เนต
  – พิมเอกสารเวิร์ดได้

 16. 1.ชื่อ นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ ( Chininee Khuptawutthinun) เลขที่ 37
  2.ชื่อเล่น ทราย
  3. อีเมล์ Jeeninee_26@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 0916744261
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่สดใส
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – พิมพ์เวิร์ดได้
  – การใช้อินเทอร์เน็ต
  – พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  – ใช้โปรแกรม Photoshop

 17. 1.ชื่่อ นางสาวกฤติยา รัศมีเพ็ญ (Miss Kridtiya Ratsameephen ) เลขที่ 46
  2.ชื่อเล่น ต้า
  3. อีเมล์ guitar010314@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 082-1569572
  5. คติประจำใจ… ท้อได้แต่อย่าถอย
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  การใช้อินเทอร์เนต พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel

 18. ชื่อ นางสาว ปาริชาติ เกมสูงเนิน (Parichat gamesungnorn) เลขที่ 5
  ชื่อเล่น เล็ก
  อีเมลล์ parichatgamesungnorn@hotmail.com
  เบอร์โทร 081-7400120
  คติประจำใจ พรุ่งนี้ต้องดีกว่า
  ความสามารถในการใข้งานคอมพิวเตอร์
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  – ใข้งานอินเทอร์เน็ตได้

 19. 1.ชื่่อ วัชรชัย ช่วยผักแว่น watcharachai chuaypakwan
  2.ชื่อเล่น ต้า
  3. อีเมล์ watcharachai244@gmail.com
  4. เบอร์โทร 091-3427945
  5. คติประจำใจ ขยันหมั่นไว้จะได้ดี
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -ใช้อินเทอร์เน็ตได้
  -ใช้โปนแกรม photoshop ได้

 20. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุวนันท์ จันลา และภาษาอังกฤษ.suwanan janla เลขที่ 12
  2.ชื่อเล่นแป้ง
  3. อีเมล์suwanan.janla@gmail.com
  4. เบอร์โทร.0914683049
  5. คติประจำใ สู้วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสารเวิดร์ และ เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

 21. 1.ชื่่อ นางสาวอภิญญา จรโครกกรวด (Miss apinya jonkokkruad ) เลขที่ 17
  2.ชื่อเล่น กระแต
  3. อีเมล์ apinya327@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 082-1418327
  5. คติประจำใจ… ตื่นมาเพื่อมีวันพรุ่งนี้
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  การใช้อินเทอร์เนต

 22. 1.ชื่อ นางสาวศิริลักษณ์ งามมาก ( Siriluk Ngammak) เลขที่ 34
  2.ชื่อเล่น จอย
  3. อีเมล์ Yoj2540@gmail.com
  4. เบอร์โทร 0848297490
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – พิมพ์เวิร์ดได้
  – การใช้อินเทอร์เน็ต

 23. รายงานตัวจ้า
  1.ชื่อ นางสาว ญาณิกา เรียงวงค์ (Yanika reangwong) เลขที่ 7
  2.ชื่อเล่น อิง
  3.อีเมลล์ yanika53@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0848291561
  5.คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น..
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิว้ตอร์
  -การใช้อินเทอร์เน็ต
  -พิมพ์เอกสารเวริด์ได้

 24. ชื่อ" เหมียว

  …การรายงานตัว…
  1 .ชื่อ ปรางทิพย์ นามสกุล พิมพาชัย Prangtip Pimpachai เลขที่ 32
  2.ชื่อเล่น เหมียว
  3. อีเมล์ Meaw5432@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร.0821264864
  5. คติประจำใจ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์….. พิมพ์เอกสารเวิร์ด และ เล่นอินเทอร์เน็ต

 25. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวปราชญาพร ไทยภักดี เลขที่19
  2.ชื่อเล่น ปูเป้
  3. อีเมล์ poopealovely_hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0862495125
  5. คติประจำใจ ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใข้อินเทอเน็ต พิมพ์เอกสารได้

 26. รายงานตัวจ้า
  1.ชื่อ นางสาวธนภรณ์ คำโสภาเลขที่ 8
  2.ชื่อเล่นจูน
  3.อีเมลล์ Juneziii-29@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0801494610
  5.คติประจำใจ ตั้งใจทำทุกอย่างให้สำเร็จและดีที่สุด
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิว้ตอร์
  -การใช้อินเทอร์เน็ต
  -พิมพ์เอกสารเวริด์ได้

 27. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อ- อภิญญา นามสกุล ชาติประเสริฐ ทั้งภาษาไทย อภิญญา ชาติประเสริฐ และ ภาษาอังกฤษ Apinya chatprasoet เลขที่ 38 …….
  2.ชื่อเล่น มะปราง
  3. อีเมล์ qozbzb@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0844112189 (ที่สามารถติดต่อได้จริง)…
  5. คติประจำใจ…เรียนดีพ่อรัก เรียนรักพ่อตี เรียนไท่ดีพ่อตบ เรียนไม่จบสลบตีน…
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เล่นอินเตอร์เน็ตได้

 28. 1. ชื่อ นางสาว เกวลี บุญธรรม ( kewalee boontham ) เลขที่ 6
  2. ชื่อเล่น หนิง
  3. อีเมลล์ mea_ning@hotmail.com
  4. เ้บอร์โทร 0828620003
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  – การใช้โปรแกรม Photoshop
  – การใช้อินเทอร์เน็ต
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 29. 1.ชื่อ นางสาวนุชราภรณ์ ทิมัน ( Nucharaporn Timan) เลขที่ 9
  2.ชื่อเล่น โบว์
  3. อีเมล์ Bo_may@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 0878758794
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – พิมพ์เวิร์ดได้
  – การใช้อินเทอร์เน็ต

 30. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวปพิชญา วังงาม ( Papidchaya Wangngarm) เลขที่ 41
  2.ชื่อเล่น แทน
  3. อีเมล์ tangant_852@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0833762413
  5. คติประจำใจ ไม่ลองไม่รู้ ถ้าอยากรู้ต้องลองทำ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -การใช้โปรแกรม Photoshop
  – การใช้อินเทอร์เน็ต
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -ใช้โปรแกรม Excel

 31. 1.ชื่อ วรัญญา เกี้ยวสันเทียะ ( Warunya Keiwsanthia ) เลขที่ 23
  2.ชื่อเล่น ป่าน
  3. อีเมล์ saiparn160641@gmail.com
  4. เบอร์โทรศัพท์ 0903728365
  5. คติประจำใจ อย่าเพิ่งท้อถ้ายังไม่ลองทำ
  6.ความสามารถในการใช้คมพิวเตอร์
  – การใช้อินเตอร์เน็ต
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 32. …การรายงานตัว…

  1.ชื่อ พิชชาพร จอมโคกกรวด (Pitchapon Chomkokkod) เลขที่ 18
  2.ชื่อเล่น แพรว
  3. อีเมล์ Praw_0601@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 0821402976
  5. คติประจำใจ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ต และ พิมพ์เอกสารเวิร์ด

 33. 1.ชื่อ นางสาว ศิริพร ภู่ระหงษ์ (siriporn phurahong)เลขที่15
  2.ชื่อเล่น บี
  3. อีเมล์ beezajang_2009@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0849215351
  5. คติประจำใจ อย่าพึ่งบอกว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทำ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เล่นอินเทอร์เน็ตได้

 34. ชื่อ-นามสกุล นางสาว อนัญญา แน่นอุดร , Ananya Nanudon เลขที่ 31
  2.ชื่อเล่น อ้อแอ้
  3. อีเมล์ aer.ananya@gmail.com
  4. เบอร์โทร. 0862530582
  5. คติประจำใจ… อย่าบอกว่าทำไม่ได้ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..
  – การใช้อินเตอร์เน็ต
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 35. 1.ชื่อ นางสาวนลินทิพย์ ตากรวด (Nalintip Takruad)เลขที่ 39
  2.ชื่อเล่น พิม
  3.อีเมล์ nalintippim13@gmail.com
  4.เบอร์โทร 0903586235
  5.คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -การใช้อินเตอร์เน็ต

 36. 1. ชื่อ นางสาวรสิตา ตระการอัครกุล (Rasita Trakanakkrakun) เลขที่ 22
  2. ชื่อเล่น ไอ
  3. อีเมล์ tomo_kaew722@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0884645990
  5. คติประจำใจ จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  -การใช้อินเตอร์เน็ต
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้

 37. 1.ชื่อ นางสาวอุไรวรรณ สายจันทร์ (uraivan saijang )
  2.ชื่อเล่น ส้ม
  3. อีเมล์ zom_py@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0884794728
  5. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้

 38. 1.ชื่อ นางสาวโยษิตา เป่าสันเทียะ (Yosita Paosunthia)เลขที่ 10
  2.ชื่อเล่น กี้
  3.อีเมลล์ yosita21101@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0801686287
  5.คติประจำใจ เมื่อรู้สึกแย่ให้นึกเสมอว่ายังมีคนที่เขาแย่กว่าเราอีก
  6.ความสามารถพิเศษในการใช้คอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -การใช้อินเตอร์เน็ต
  -การใช้โปรแกรม Photoshop

 39. 1.ชื่อ นางสาวรสิตา ตระการอัครกุล (Rasita Trakanakkarakun)เลขที่ 22
  2.ชื่อเล่น ไอ
  3.อีเมล์ tomo_kaew722@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0884645990
  5.คติประจำใจ จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -การใช้อินเตอร์เน็ต

 40. ฐิติวัสส์ แก้วคอนไทย

  นายฐิติวัสส์ แก้วคอนไทย ชื่อเล่น ข้าวโอ๊ต เลขที่ 4
  khawoatly_kiki@hotmail.com
  คติ ไม่มีคำว่าแพ้ในสนามชีวิต
  088-3430551
  ใช้โปรแกรมExcei

 41. นาย เทพรัตน์ ดิษฐสููงเนิน

  นาย เทพรัตน์ ดิษฐสููงเนิน ชื่อเล่น บาส เลขที่ 8
  bas_thepparat@hotmail.com
  ท้อได้แต่อย่าถอย
  0854687510
  ใช้โปรแกรมExcel

 42. พิมชนก ขอเห็นกลาง

  พิมชนก ขอเห็นกลาง / pimchanok khohenklang ชื่อเล่น บีม เลขที่ 14
  beammylovelyzaza29@thaimail.com
  โกหกใครก็ได้แต่โกหกใจตัวเองไม่ได้
  0837979245
  ใช้โปรแกรมExcei

 43. นายเทพรัตน์ ดิษฐ์สูงเนิน

  นายเทพรัตน์ ดิษฐ์สูงเนิน thepparat ditsungnern บาส เลขที่6
  bas_thepparat@hotmail.com
  0854687510
  ท้อได้แตอย่าถอย
  โปรแกรมExcie

 44. 1.น.ส.ปลายฟ้า เลียนอย่าง Miss. plaifa leanyang เลขที่ 36
  2.ชื่อเล่น ปลาย
  3.plaifa.jame_mmpob@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0883504240
  5.คติประจำใจ ทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีความสุข
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ต

 45. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวโสรญา ชุนรัมย์ ( soraya chunram ) เลขที่ 16
  2.ชื่อเล่น ปลาย
  3. อีเมล์ sorayachunram@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร. 0887279594
  5. คติประจำใจ อนาคตไม่ไกลเเค่เยื้อมมือ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -การใช้อินเตอร์เน็ต
  -การใช้โปรแกรม Photoshop

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: