รายงานตัว M.4.3


…นักเรียนรายงานตัว…
ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,ชื่อเล่น ,อีเมล์, เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)… คติประจำใจ… ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์…..

Advertisements
 1. 1.ชื่อ ชิษณุพงษ์ สนิทกลาง เลขที่ 1
  2.ชื่อเล่น แทน ( Tan )
  3. อีเมล์ tanmyzaaaaa@sanook.com
  4. เบอร์โทร 082-1260746
  5. คติประจำใจ ความหวังคือความสำเร็จ ^_____^
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ค้นหาสื่อต่างๆๆ ใด้อย่างรวดเร็ว

 2. 1.ชื่อ นางสาววิภารัตน์ คล้ายสูงเนิน (wiparat klaysungnen) เลขที่่39
  2.ขื่อเล่น โบว์ (Bow)
  3.อีเมล์ popjki789@hotmail.co.th
  4.เบอร์โทร 090-1831809
  5.คติประจำใจ อุปสรรคในวันนี้คือความสำเร็จในวันพรุ่ง
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ได้เรื่อยๆ

 3. 1. ชื่อ นางสาวจุฬาลักษณ์ คำอ่อน (Juraluk Kamon) เลขที่ 40
  2. ชื่อเล่น ดิว (Diw)
  3. อีเมลล์ d..diw123@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 085-2080093
  5. คติประจำใจ คุณคือคุณ ฉันคือฉัน
  6. ความสมมารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานพอใช้ได้

 4. 1. ชือ สุภาพร แสพลกรัง เลขที่ 43
  2. ชื่อเล่น ฟ้า (Fah)
  3. อีเมล์ banana-115@hotmail.com
  4. เบอรืโทร 0895808348
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft word ได้

 5. 1. ชื่อ ธัญญาลักษณ์ โสวรรณะ , Thanyaluk Sowanna , เลขที่ 12
  2. ชื่อเล่น โนโน่ (NoNo)
  3. อีเมล์ none-oshi_innocent@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0887108591
  5. คติประจำใจ “ถ้าคิดว่าดีก็ทำต่อไป”
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานพอใช้ได้

 6. 1.ชื่่อ นางสาวนงนภัส ชนะเกียรติ
  2.ชื่อเล่น เพลง (Plang)
  3.อีเมล์ kae1009@windowslive.com
  4.เบอร์โทร 0903752554
  5.คติประจำใจ ทำให้ดีที่สุด เพื่ออนาคต
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ในการทำโปรแกรม Microsoft word ได้

 7. รายงานตัว__โอโยะโอ๋ สวัสดีจ้า
  1.ชื่อ นายปิยวัฒน์ สว่างโคกกรวด ( Piyawat Sawangkokgruad)
  2.ชื่อเล่น ฟุ้กฟิก
  3.E mail : The_flook@hotmail.co.th
  4.เบอร์โทร 0923566234
  5.คติประจำใจ ท้อได้แต่อย่าถอย
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  -การใช้อินเตอร์เน็ต
  -การเปิด_ปิดคอมพิวเตอร์

 8. 1. ชือ นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง , kanyarat Nonphonkrang เลขที่ 6
  2. ชื่อเล่น ก้อย (koy)
  3. อีเมล์ k.o.y_koy@live.com
  4. เบอรืโทร 0807314780
  5. คติประจำใจ ทำไปเพื่ออนาคตที่ดี
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม พอใช้ค้นคว้างาน ทำงานได้

 9. 1.ชื่อ นางสาวศศิวิมล ภูดวงขาว (sasivimon Poodoungkawa) เลขที่่18
  2.ขื่อเล่น มิ้ว (Milk)
  3.อีเมล์ lovepoppy1968@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 088-3702063
  5.คติประจำใจ ความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จ
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ พอใช้ได้

 10. 1. ชื่อ พัชรสิณี มักเจริญผล เลขที่16
  2. ชื่อเล่น มิลค์ (milk)
  3.อีเมล์ milk_shinee_ss501@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0818783482
  5.คติประจำใจ อนาคตจะดีได้ขึ้นอยู่กับปัจจุบัน
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานพอใช้ได้

 11. 1.ชื่่อ นางสาวกัญญาณัฐ เกียนโคกกรวด (kanyanat khirnkhokkruad) เลขที่ 22
  2.ชื่อเล่น เกด (ked)
  3. อีเมล์ kanyanat-12@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0821575994
  5. คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เข้าใช้ได้หลายโปรแกรมพอสมควร สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ต ได้

 12. 1.ชื่อ ธิดาพร มีขุนทด เลขที่ 32
  2.ชื่อเล่น แฮม ham..
  3.อีเมล์ Tidapron2553@gmail.com
  4.เบอร์โทร 0913434067
  5.คติประจำใจ อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าโปรแกรมต่างๆได้

 13. เคนลี่ เองน่ะคัพ

  1. ชือ พิชญะ เพียซ้าย เลขที่ 3
  3. อีเมล์ tuy_483@hotmail.co.th
  4. เบอรืโทร 087-8776156
  5. คติประจำใจ เรียนๆ เล่นๆ เดี๋ยวก็จบเอง ( อิอิ )
  2. ชื่อเล่น ตุ้ย ( TUY ) เพื่อนๆเรียกว่า เคนลี่
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์เก่ง เล่น facebook เก่งมาก ดูคลิปด้วย ( Youtube )

 14. 1. ชื่อ ปฏิภาณ เกยสันเทียะ ( Patipan Koeisanthai ) เลขที่ 2
  2. ชื่อเล่น กอล์ฟ (ตี๋เล็ก) (Teelek)
  3. อีเมล teelek_outha@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0833 447 133
  5. คติประจำใจ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้
  6. ความสามารถในการใช่คอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานพอใช้ได้ ใช้โปรแกรม Microsoft word ได้

 15. 1. ชื่อ นางสาว ปวันรัตน์ ปานอ่อง เลขที่ 35
  2. ชื่อเล่น พลอย (PLOY)
  3. อีเมล์ ployploy_40@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0901830207
  5. คติประจำใจ เรียนเพื่ออนาคต
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ พอใช้ได้

 16. 1. ชื่อ มนธีรา มนกลาง (Monteera Monklang) เลขที่ 37
  2. ชื่อเล่น แนน (nan)
  3. อีเมล์ Monteera_18@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0901834829
  5. คติประจำใจ วันนี้คือวันนี้ พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สร้างตัวการ์ตูนเคลื่อนไหว

 17. 1. ชือ นิมาภรณ์ จันโทกุล เลขที่ 14
  2. ชื่อเล่น ฟ่าง(Fang)
  3. อีเมล์ sapy_fang@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0857671328
  5. คติประจำใจ ขยันอดทน เพื่อนอนาคตอันกว้างไกล
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานพอใช้ได้

 18. 1.ชื่อ นางสาวหัตถ์ปวีร์ สุขใหม่ (Hatpawee Sukmai) เลขที่่20
  2.ขื่อเล่น เวย์ (Way)
  3.อีเมล์ amway_van@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 082-1411943
  5.คติประจำใจ กำลังใจสำคัญ คือ ครอบครัว
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานเล็กน้อย

 19. 1. ชื่อ : นางสาวพชร สายตา (Patchara Saita) เลขที่ 15
  2. ชื่อเล่น : ฟ้า (Fah)
  3. อีเมลล์ : patcharasaita12@gmail.com
  4. เบอร์โทรศัพท์ : 0804664572
  5. คติประจำใจ : “ขยัน” เพื่อให้ตัวเองได้ “ขี้เกียจ” ในอนาคต
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ : สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้และสามารถใช้ โปรแกรมเกี่ยวกับสร้างวิดีโอได้

 20. นางสาวพัชรี อินคง(patchalee inkong)

  สวัสดีคะ

 21. นางสาวพัชรี อินคง(patchalee inkong)

  ชื่อ นางสาว พัชรีอินคง(patchalee inkong)เลขที่36
  ชื่อเล่น อร(orn)
  อีเมล์ pee_pat_patchalee@outlook.co.th
  เบอร์โทร 0844113692
  คติประจำใจ ความพยามยามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

 22. 1.ชื่อ นายมนชิต เลิศชัยพัทธ์ (Monchit Lertchaipat) เลขที่ 28
  2.ชื่อเล่น เชน (Chen)
  3.อีเมล์ chen5555@hotmail.co.th
  4.เบอร์โทร 0848364946
  5.คติประจำใจ ต้องอดทน ต้องสู้ เพื่อวันข้างหน้า ไม่มีอะไรจะเกินความสามารถของตน
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์ ใช้โปรแกรม Microsoft word ได้และใช้โปรแกรม Microsoft powerpoint ได้

 23. 1.ชื่อ-นามสกุล พัทธนันท์ ทุดเสงี่ยม (Pattanan Tudsagiam) เลขที่ 7
  2.ชื่อเล่น อุ้ม (Oum)
  3. อีเมล์ oum_1212@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0895049302
  5. คติประจำใจ หนทางอีกยาวไกลถ้าใจไม่พร้อมจะเดินต่อได้อย่างไร
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – เล่นอินเทอร์เน็ต
  -พิมพ์งานในเอกสาร word ได้

 24. วิลาวัลยื ชาญศิริ

  1. ชื่อ วิลาวัลยื ชาญศิริ (Wilawun Chansiri)
  2. ชื่อเล่น ออย (aoi)
  3. อีเมล์ Wilawun_aoi@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0901838464
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ควา้มสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถค้นคว้าสิ่งที่ต้องการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว

 25. 1.ชื่อ สมัชฌา ดาวสูงเนิน(samatcha Daosungnoen) เลขที่ 23
  2.ชื่อเล่น กุ๊กกิ๊ก (kukkik)
  3.อีเมล์ samatcha.kukkik@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 081-0762850
  5.คติประจำใจ ลำบากวันนี้สบายวันหน้า
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft word ได้ และสืบค้นงานในอินเตอร์เน็ตได้

 26. 1.ชื่อ นางสาว ชนานันท์ ดาสูงเนิน ( Chananan Dasungnoen ) เลขที่ 29
  2.ชื่อเล่น ต้าร์ (Tar)
  3.อีเมล์ kuitar@hotmail.co.th
  4.เบอร์โทร 082-1741379
  5.คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6. ความสมมารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft word ได้ ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 27. 1.ชื่อนาย ณรงค์ฤทธิ์ เนียมสูงเนิน เลขที่25
  2.ชื่อเล่นปิง
  3.อีเมล์zapingtoo@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0884791389
  5.คติประจำใจยิ่งให้ยิ่งได้รับ
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม microsoft word ได้

 28. 1. ชื่อ ศักดิ์เมที ทมธิแสง (Sakmetee Thomthisaeng ) เลขที่ 4
  2. ชื่อเล่น หลอด (Lod)
  3. อีเมล์ Rodza09@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0852027483
  5. คติประจำใจ วันนี้ลำบาก วันหน้าสบาย
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช็โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในรับนึง

 29. 1.ชื่อ ภควัต พรมเพลง เลขที่ 5
  2.ชื่อเล่น เบล (bell)
  3.อีเมล์ bell_pacawat@hotmail.co.th
  4.เบอร์โทร 0810751063
  5.คติประจำใจ คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ พอใช่ได้

 30. นางสาวมัณฑนา พรมเสนา

  ชื่อ นางสาวมัณฑนา พรมเสนน(paomsena nickname)เลขที่38
  ชื่อเล่น อันอัน
  อีเมล์ unun037@hotmail.com
  คติประจำใจ อย่าย่อท้อต่ออุปสรรค
  ความสามารถ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

 31. ชื่อ นางสาวทิวานนท์ ภวภูตานนท์(tiwanon pawaputanon)เลขที่ 8
  ชื่อเล่น ส้ม(som)
  อีเมล์ sommoo_mu@hotmail.com
  คติประจำใจ ทุกปัญญาหาย่อมมีทางออกเสมอ
  ความสามารถ ความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเช่น ตารางเอกซ์เซล

 32. ชื่อ นางสาวสิรินภา เที่ยงตรง (sirinapa tiangtrong) เลขที่ 42
  ชื่อเล่น เฟิน (fern)
  อีเมล์ auto_2419@hotmail.com
  คติประจำใจ “ถ้ามัวแต่เดินตามรอยเท้าของผู้อื่น เราก็จะไม่มีรอยเท้าเป็นของตนเอง”
  ความสามารถ มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ พอประมาณ

 33. ชื่อ เด็กหญิง ชนิดา โตปะคำ เลขที่ 30
  ชื่อเล่น เปรี้ยว
  อีเมล์ prev-1997@msn.com
  คติประจำใจ ชีวิตต้องเดินไปข้างหน้า
  ความสามารถ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พอใช้ได้

 34. ชื่อ นางสาว ชลธิชา กระเเสโท

  1. ชื่อ นางสาว ชลธิชา กระเเสโท เลขที่ 11
  2. ชื่อเล่น เเป้ง
  3. อีเมลล์ kanokvun_lukpra@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0883691268
  5. คติประจำใจ ทำทุกวันให้มีค่าเพื่ออนาคตข้างหน้าที่สดใส
  6. ความสมมารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานพอใช้ได้

 35. ชื่อ นางสาว นฤมล ครวนขุนทด(naruemon khruankhunthod)เลขที่ 33
  ชื่อเล่น เป้
  อีเมล์ febpae_narumon@hotmail.com
  คติประจำใจ ปัญหามีไว้เพื่อทดสอบความสามารถ
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อืม___เออ.ก็พอได้ งูงูปลาปลา

 36. 1. ชื่อ นางสาวสุวนีย์ พงษ์โคกกรวด (suwanee phongkokgruad)
  2. ชื่อเล่น ฟ้า (Fah)
  3. อีเมลล์ suwanee_fa@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 085-7625716
  5. คติประจำใจ อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
  6. ความสมมารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานพอใช้ได้

 37. 1. ชื่อ นางสาวสุวนีย์ พงษ์โคกกรวด (suwanee phongkokgruad) เลขที่ 45
  2. ชื่อเล่น ฟ้า (Fah)
  3. อีเมลล์ suwanee_fa@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 085-7625716
  5. คติประจำใจ อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
  6. ความสมมารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานพอใช้ได้

 38. พิจิตรา จันวงษา

  1.ชื่อ พิจิตรา จันวงษา เลขที่ 17
  2.ชื่อเล่น เเบม (bam)
  3.อีเมล์ platongnoy_nalux@thaimail.com
  4.เบอร์โทร 0887051937
  5.คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6.ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ พอใช่ได้

 39. นางสาว นาตยา แดงโต

  ชื่อ นางสาวนาตยา แดงโต(Nattaya Dangto)เลขที่ 34
  ชื่อเล่น เฟิร์น
  อีเมล์ nattaya_tangmo@hotmail.com
  คติประจำใจ ท้อได้แ่ต่อย่าถอย
  ความสามารถ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เล็กน้อย

 40. นางสาวอริสรา โด่สันเทียะ

  ชื่อ นางาสาวอริสรา โด่สันเทียะ เลขที่ 21
  ชื่อเล่น แต๋ม
  อีเมล์ arisara350@hotmail.com
  คติประจำใจ ทำให้ดีที่สุด
  ความสามารถ มีความรู้เล้กน้อยในเรื่องคอมพิวเตอร์

 41. น้องอ้วน คิคิ

  ชื่อ นางสาว สรวีย์ กองรัศมี ( sorawi kongratsami ) เลขที่ 24
  ชื่อเล่น ตั๊ก
  อีเมลล์ nutak_nonglek@hotmail.com
  คติประจำใจ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ (จำไว้)
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้พื้นฐานนิดหน่อย

 42. สุมิตรา ละโลงสูงเนิน

  1. ชื่อ สุมิตรา ละโลงสูงเนิน (sumitra lalongsungnoen) เลขที่ 44
  2. ชื่อเล่น พลอย (Ploy)
  3. อีเมล sumitra_ployping@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0901839202
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช่คอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานพอใช้ได้ ใช้โปรแกรม Microsoft word ได้

 43. 1. ชื่อ ไอลดา แสนลี (ilada seanlee) เลขที่ 46
  2. ชื่อเล่น ยิว (yiw)
  3. อีเมล yiw_ilada123@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0848292174
  5. คติประจำใจ ปัญหามีไว้แก้
  6. ความสามารถในการใช่คอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานพอใช้ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: