รายงานตัว M 4.11


…นักเรียนรายงานตัว…

…การรายงานตัว…
ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.   เลขที่ …….
2.ชื่อเล่น
3. อีเมล์
4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…
5. คติประจำใจ…
6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..

c11

Advertisements
 1. เจษฎา วนกลาง

  1.ชื่อนาย เจษฎา วนกลาง เลขที่ 1 Mr. Jadesada Wonklang on.1
  2.ชื่อเล่น โจโจ้ JOJO
  3. อีเมล์ Jolove_runbkk@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 09334578502
  5. คติประจำใจ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

 2. 1.น.ส.ระติวรรณ์ เชื้อเชิญชม เลขที่ 15 / Ratiwan chuechuenchom n. 15
  2.ชื่อเล่น บิว
  3. อีเมล์: biwzalove_@hotmail.co.th
  4. 088-7210-618
  5.ฝันให้ไกลไปให้ถึง
  6.ค้นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

 3. นางสาวธัญญรัตน์

  ชื่่่่อ นางสาวธัญญรัตน์ พลายละหาร (Tunyarat Plailahran) เลขที่ 10

  ชื่อเล่น ขวัญ

  อีเมล์ khaun_zoneteen@hotmail.com

  เบอร์โทร. 084-4332738

  คติประจำใจ คิดให้ไกล ทำให้ใกล้

 4. นางสาวธัญวรรณ

  ชื่ิ่อนางสาว ธัญวรรณ เสงี่ยมงาม thanyawan sangiamngam เลขที่11
  ชื่อเล่น อัง
  thanyawan_nongaung@hotmail.com
  088-7264384
  คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 5. นางสาวชลธิชา ทรัพย์สูงเนิน

  1นางสาวชลธิชา ทรัพย์สูงเนิน เลขที่ 42 Chonticha sabsongnoen No. 42
  2ชื่อเล่น กระแต
  3. อีเมล์ taty-wave@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0828652761
  5. คติประจำใจ รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการสร้างเว็บเพจได้เล็กน้อย

 6. เทพปกร เดชสูงเนิน

  1.ชื่อเทพปกร- เดชสูงเนิน เลขที่ 2 Mr.TAPPAKORN DECHSUNGNOEN
  2.ชื่อเล่น ปาล์ม
  3. อีเมล์ tappakorn-plam@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร0884728463
  5. คติประจำใจ…ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาน่ะตน

 7. เนติยา แก้วกลาง

  -น.ส.เนติยา แก้วกลาง เลขที่ 13
  -Naetiya Kaewklang
  -ชื่อเล่น เจน
  -jane_u-bonrat@hotmail.com
  – 093-3983112
  -อดีตไม่สำคัญ..ปัจจุบันทำให้ดีที่สุด
  -ค้นหาข้อมุลต่างๆ

 8. นิดานุช จิมสูงเนิน

  -นางสาวนิดานุช จิมสูงเนิน
  -Nidanuch jimsungnoen
  -เลขที่ 12
  -ชื่อเล่น แทน(tan)
  -อีเมล์ nidanuch_tan123@hotmail.com
  -โทร 0903725632
  -คติ รากฐานของบ้านคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา
  -สามารถค้นหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตได้

 9. 1.นางสาว สุทิรา ทิพย์อาสน์. Sutira Thipart เลขที่39
  2.ชื่อเล่น พลอย
  3. อีเมล์ pp_ploy_@hotmail.com
  4. เบอร์โทร0883786638
  5. ชีวิตไม่เหมือนฝันเส้นทางฉันไม่เหมือนใคร .
  6. ปานกลาง

 10. มานิตย์ เกวียนโคกกรวด

  1.ชื่อ นาย มานิตย์ เกวียนโคกกรวด Mr Manit Kveankokkruad No. 26
  2.ชื่อเล่น ตูตู้ .
  3. อีเมล์ Manit-1996@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 088-136-6410 .
  5. คติประจำใจ สาระไม่มี หน้าตาดีไปวันๆ (Y) .

 11. นางสาววราภรณ์

  ชื่อ วราภรณ์ พลนงค์ (warapon ponnong) ม.4/11 เลขที่36
  ชื่อเล่น นุ่น
  อีเมล puynun_n@hotmail.com
  เบอร์โทร 0881355306
  คติประจำใจ ตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ แต่งนิยาย

 12. นางสาวจารุวรรณ

  ชื่อ นางสาวจารุวรรณ แววสูงเนิน jaruwan wawsongmoen เลขที่ 9
  ชื่อเล่น เนย
  อีเมล Noeyloveza_@hotmail.co.th
  เบอร์โทร 0833726212
  คติประจำใจ รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน

 13. เจษฎา เทพรักษา

  ชื่อ นายเจษฎา เทพรักษา Jetsada tepraksa เลขที่22
  ชื่อเล่น แจกัน
  อีเมล์ rani3ow@outlook.com
  เบอร์โทร 088-1104837
  คติประจำใจจำ ทำวันนี้ไห้ดีที่สุด ^ ^

 14. นางสาวกัลยรัตน์ จ๋าพิมาย

  ชื่อ นางสาวกัลยรัตน์ จ๋าพิมาย kanyarat Japhimai No 6
  ชื่อเล่น แตมป์
  อีเมล stamp4151@hotmail.com
  เบอร์โทร 0916680017
  คติประจำใจ อดีตไม่สำคัญ ปัจจุบันสำคัญที่สุด
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สร้างเกมส์ออดิชั่นเอง

 15. กำไรวรรณ อุตมบูรณ์

  ชื่อน.ส กำไรวรรณ อุตมบูรณ์
  ชื่อเล่น เฟิร์น
  อีเมล frenny_bast@hotmail.com
  เบอร์โทร0828707824
  คติประจำใจ ตนเป็นที่พึ่งเเห่งตน
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สร้างเกม

 16. เกษศิณี สุทาพักษ์

  นางสาวเกษศิณี สุทาพักษ์ (Gedsinee Sutapag) ม.4/11 เลขที่28
  ชื่อเล่น เกด
  อีเมล์ ged_888@hotmail.com
  เบอร์โทร 085-414-6927
  คติประจำใจ…คนทุกคนเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่มี
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สร้างเว็บเพจ

 17. ภานุพงษ์ ดุลย์ขุนทด

  ชื่อ ภานุพงษ์ ดุลย์ขุนทด Mr.panupong dulkhuntod เลขที่25
  ชื่อเล่น นัท หล่อ
  อีเมล์ Socool2541@hotmail.co.th
  เบอร์โทร 0807957376
  คติประจำใจจำ ภูมิใจในสิ่งที่มี ^ ^

 18. อถิรดา จอสูงเนิน

  ชื่ออภิรดา จอสูงเนิน เลขที่21
  ชื่อเล่น นัท
  อีเมล์ nutty1951@hotmail.com
  เบอร์โทร 0887037410
  คติประจำใจจำ ฝันไห้ไกลไปไห้ถึง ^ ^

 19. ธัญญรัตน์ วรตะขบ

  1.นางสาวธัญญรัตน์ วรตะขบ Tanyarat Woratakhob. ม.4/11 เลขที่ 30
  2.ชื่อเล่น มิ้ง
  3. อีเมล์ Tayarat32@hotmail.com
  4. เบอร์โทร0821354553
  5. คติประจำใจ ทำในสิ่งที่ไม่รู้
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่งรูป

 20. นางสาว วิสสุตา คำแหง (witsuta komhaeng) ม.4/11 เลขที่ 16
  ชื่อเล่น ชมพู่
  อีเมล์ witsuta_chompoo@hotmail.com
  เบอร์โทร 0852801226
  คติประจำใจ ท้อได้ แต่อย่าถอย
  ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สร้างเว็บต่างๆด้วยตนเอง

 21. ชญากาญจน์ สามพลกรัง

  1.ชื่อ นางสาว ชญากาญจน์ สามพลกรัง (Chayakan samphonkarng) ชั้น ม.4/11 (ข.) เลขที่29
  2.ชื่อเล่น เบน
  3. อีเมล์ chayakan-123@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0821596097
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้เเละวันข้างหน้าไห้ดีที่สุด

 22. 1. นางสาว ชญากาญจน์ สามพลกรัง (chayakan samphonkarng) ชั้น ม.4/11 เลขที29
  2.ชื่อเล่น เบน
  3. อีเมล์ CHAYAKAN123@HOTMAIL.COM
  4. เบอร์โทร.0821596097…
  5. คติประจำใจ ทำดีที่สุดเเล้ว

 23. นางสาวกชกร สุวรรณ

  1.นางสาว กชกร สุวรรณ (kotchakon suwan) ชั้น ม.4/11 เลขที่ 27
  2.ชื่อเล่น ผักแพว
  3.อีเมล์ Pxiiix2_@hotmail.com
  4.เบอร์โทร .0884647817
  5.คติประจำใจ อย่าหยุดค้นหา

 24. นางสาวน้ำทิพย์ งามขุนทด

  1.นางสาวน้ำทิพย์ งามขุนทด (์Namthip Ngamkhunthod) ชั้นม.4/11 เลขที่ 31
  2.ชื่อเล่น อุ้ม
  3.อีเมล์ oam_king@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0887130104

 25. เกษรบัว ร่มพุดซา

  1นางสาว เกษรบัว ร่มพุดซา (kasonbua rompudsa)
  2.ชื่อเล่น แก้ว
  3. อีเมล์ kkk19144@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0844722489
  5. คติประจำใจ ไม่เริดก็เชิดใส่…

 26. 1.นางสาว ศิริกาญจน์ เพียงโคกกรวด (sirikan piangkokgrud) ชั้น ม.4/11 เลขที่ 18
  2.ชื่อเล่น พลอย
  3.อีเมล์ yanika53@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0811596678
  5.คติประจำใจ เป้าหมายมีไว้พุ้งชน

 27. ศริวรรณ เจิมขุนทด

  1.นางสาว ศริววรณ เจิมขุนทด (sariwan jomekhuntod)
  2.ชื่อเล่น มด
  3. อีเมล์ mmm14940@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0848253828
  5. คติประจำใจ… ฝันให้ไกลไปให้ถึง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: