รายงานตัว M.4.1


…การรายงานตัว…
ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.   เลขที่ …….
2.ชื่อเล่น 

3. อีเมล์
4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…
5. คติประจำใจ…
6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..

c11

47648_1

Advertisements
 1. 1.ชื่อ นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีสง่า Miss.Chutikan Sreesanga เลขที่่ 8
  2.ชื่อเล่น เปรี้ยว
  3. อีเมล์ chutikan_41@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0831315341
  5. คติประจำใจ เท่าที่มี
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – ใช้อินเทอร์เน็ตได้
  – ใช้เวิร์ดได้

 2. 1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. นางสาว สุนันทา วรรณแลงขำ , Sunantha Wannasangkham เลขที่ 43
  2.ชื่อเล่น จาจ้า
  3. อีเมล์ lovesu_nanta2009@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 080-7339394
  5. คติประจำใจ อย่างเพิงสนใจอดีต นึกถึงปัจจุบันแล้วทำมันให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์เวิร์ด ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้โปรมแกรม powerpoint

 3. 1.ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย นางสาวศิริพร เพ็ชรเด็ด ภาษาอังกฤษ.Siriporn Phetded เลขที่42
  2.ชื่อเล่น ฝน
  3. อีเมล์ nam.fon1908@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)0901834811
  5. คติประจำใจ…ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..ใช้อินเทอร์เน็ต พิมพ์MSword

 4. 1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  นางสาว มลฤดี ศรีรักษา
  Monrudee Sriraksa
  เลขที่ 14
  2.ชื่อเล่น ฟ้า
  3. อีเมล์ kmonrudee_26@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 0901834834
  5. คติประจำ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ต

 5. 1.ชื่อ นางสาวเจนจิรา สาละ (Janjira Sala) เลขที่ 33
  2.ชื่อเล่น ส้ม
  3.อีเมล์ jkpk_fc@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 088-2382149
  5.คติประจำใจ อยู่กับสิ่งที่เราชอบและทำมันให้ดีที่สุด
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสาร word ได้ นำเสนองานผ่าน Power point ได้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 6. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาววัลย์สุดาพร จิตกลาง wansudaporn jitklang เลขที่16
  2.ชื่อเล่น ถุงเงิน
  3. อีเมล์ toongngoen_rs2@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร0884775585
  5. คติประจำใจ อย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าทำไม่ได้ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ค้นคว้าอินเทอร์เน็ต พิมพ์งานในเวิร์ด วาดรูปใน paints
  ใช้โปรแกรม photoscape/photoshop

 7. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว มุกรวี โนใหม่ Mukrawee Nomai เลขที่ 15
  2.ชื่่อเล่น มุก
  3. อีเมล์ Muk_bn@outlook.co.th
  4. เบอร์โทร 0821475627
  5. คติประจำใจ “ไม่มีอะไรเก่งเกินความพยายามของเรา”
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานในเวิร์ด ใช้งาน photoshopและPhotoscapeได้ ใช้งานอินเติร์เน็ตได้ วาดรูปใน Paints

 8. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาดา ภูมิโคกรักษ์ Wipada Poomkokrak เลขที่ 17
  2.ชื่อเล่น ชมพู่
  3. อีเมล์ chompoo_68@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร.0901839166
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรมMS Word ใช้โปรแกรมPower point ใช้โปรแกรมPaint ใช้โปรแกรมPhotoscape

 9. 1.นางสาวปณิดา หาญรบ Panida Hanrob. เลขที่ 11
  2.ชื่อเล่น = บิ้ว
  3. อีเมล์ = panidabuild@hotmail.com
  4. เบอร์โทร = 0884782885
  5. คติประจำใจ = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ = พิมพ์เอกสาร Micorsoft office ได้
  ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 10. 1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. อัจฉรียา พลหาญ Ajchareeya Polhan เลขที่ 41
  2.ชื่อเล่น ตะวัน
  3. อีเมล์ tawan_325@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 0849566198
  5. คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใชา้งานโปรแกรมเวิร์ด พาเวอร์พอยท์ โปรแกรมเพ้น ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

 11. 1.ชื่อนางสาวสุธินี ชื่นโคกกรวด sutinee chuenkokgruad เลขที่ 22
  2.ชื่อเล่น มุก
  3. อีเมล์ mukmiknaka@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0901839165
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1. พิมพ์เอกสารเวิร์ด 2. การใช้ photoshop 3.การใช้อินเทอร์เน็ท

 12. 1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. นางสาวสุรัตติยา ฟักเขียว Surattiya Fakkeaw
  เลขที่ 44
  2.ชื่อเล่น แต้ว
  3. อีเมล์ teaw_1314250@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง 0872503215
  5. คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมเพ้น โปรแกรมเวิร์ด พาวเวอร์พอยท์ ใช้งานอินเตอร์เน็ต

 13. 1. ชื่อ นางสาว จุฑามาศ เกษเพ็ชร name Jutamas ketphet เลขที่ 32
  2.ชื่อเล่น ป่าน
  3. อีเมล์ sai_pan55@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 0800527175
  5. คติประจำใจ อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
  6. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  -ใช้งานอินเทอร์เน็ต
  -ใช้โปรแกรม power poin
  -ใช้โปรแกรม word

 14. 1.ชื่อ นส.จารุพัฒน์ สันธนะพานิช ( Jarupat Santanaphanich ) เลขที่ 31
  2.ชื่อเล่น ยูกิ
  3. อีเมล์ Yukilove_@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 081-7899330
  5. คติประจำใจ ลำบากวันนี้..สบายวันหน้า
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ เช่น Microsoft word,Excel

 15. เกียรติวิไล มณีรัตนกร

  รายงานตัว ม.4/1 ข.
  1.ชื่อ นางสาวเกียรติวิไล มณีรัตนกร , Kiatwilai Maneerattanakorn เลขที่ 28
  2. ชื่อเล่น น้ำผึ้ง
  3. อีเมลล์ Honny_SS501@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร 082-1341141
  5. คติประจำใจ เมื่อเราล้มลง เราก็ต้องรู้จักลุกขึ้นเอง
  6. ความสามรถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -พิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Excel
  -การใช้อินเทอร์เน็ต
  -ใช้งานโปรแกรม Paint

 16. รายงานตัว ม.4/1 (ข)
  1. ชื่อ นางสาวเกวรินทร์ ระดิ่งหิน , Kewarin Radinghin เลขที่ 27
  2. ชื่อเล่น เกด
  3. อีเมล์ grednaruk—555@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0887057113
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วทุกๆวันจะเป็นวันที่ดี
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  – ใช้งานโปรแกรม Paint

 17. ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิวิศร กระจ่างโคกกรวด siwisorn krajangkokkroud เลขที่18
  2.ชื่อเล่น เกม
  3. อีเมล์ siwisorn@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร0801547001
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ค้นคว้าอินเทอร์เน็ต พิมพ์งานในเวิร์ด วาดรูปใน paints

 18. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยฉัตร เตียนพลกรัง Piyachat Tianphonkrung เลขที่ 36
  2.ชื่่อเล่น พิมทอง
  3. อีเมล์ pimtong_g@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0812821678
  5. คติประจำใจ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานในเวิร์ด ใช้งานอินเติร์เน็ตได้ วาดรูปใน Paints

 19. 1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. นางสาว ธนพร กะการดี , Thanaporn Kakandee เลขที่ 35
  2.ชื่อเล่น แพม
  3. อีเมล์ pompam_devil@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 087-9561828
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์เวิร์ด ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้โปรมแกรม powerpoint

 20. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว วิธิดา โตมะสูงเนิน Miss. Withida Tomasungnoen เลขที่ …….
  2.ชื่อเล่น เนย
  3. อีเมล์ noey.komikomi@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 0901831880
  5. คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้อิเทอร์เน็ต

 21. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว กัลยา จรูญ (Ganlaya Charoon) เลขที่ 6
  2.ชื่อเล่น บุ๋ม
  3.อีเมล์ ganlaya.1234@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0901831854
  5.คติประจำใจ ” อดีตไม่สำคัญ ปัจจุบันสำคัญที่สุด ”
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์งานในเวิร์ดได้ ใช้งานอินเตอร์เน็ต ใช้งานโปรแกรม Paint

 22. 1.ชี่อ นางสาวณัฐชยา บัวขาว Natchaya Buokhao เลขที่34
  2.ชื่อเล่น แอม
  3.อีเมล์ nooiam_1997@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0857801639
  5.คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเตรืเน็ตได้,ใช้งานเอกสาร word

 23. 1.ชื่อนางสาว อภิญญา ประสาทศิลป์ Aphinya prasatsin เลขที่ 23
  2.ชื่อเล่น ออม
  3. อีเมล์ aommy._.ii@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0903650826
  5. คติประจำใจ อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1. พิมพ์เอกสารเวิร์ด 2. การใช้ photoshop 3.การใช้อิน
  เทอร์เน็ท

 24. เบญจมาพร พินิจศิริ

  1.ชื่อ-นามสกุล = นางสาวเบญจมาพร พินิจศิริ benjamaporn pinijsiri เลขที่ 10
  2.ชื่อเล่น = การ์ตูน
  3.อีเมล์ = toon_odie@hotmail.com
  4.เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) = 0884837210
  5.คติประจำใจ = ท้อได้ ถอยไม่ได้
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ = พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 25. 1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  นาย วัลธยา หล่าสูงเนิน
  Wanthaya Hlasungnoen
  เลขที่ 4
  2.ชื่อเล่น วัย
  3. อีเมล์ Wai-2540@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 0913293612
  5. คติประจำ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ต

 26. …การรายงานตัว…
  ให้นักเรียนรายงานตัวโดยพิมพ์
  1.ชื่อสุชานาถ คูณทอง Suchanart Koonthong เลขที่ ……21.
  2.ชื่อเล่น ปุ๊กกี้
  3. อีเมล์ name_pooky@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0905980309
  5. คติประจำใจ หนทางไม่ได้โรยด้วยกลับกุหลาบ จึงเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนาม
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ใช้งานโปรแกรม Paint ได้

 27. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว วาสนา หุตะเสวี Wadsana Hutasewee เลขที่ 40
  2.ชื่่อเล่น แก้ว
  3. อีเมล์ kkpioneer@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0903589946
  5. คติประจำใจ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานในเวิร์ด ใช้งานอินเติร์เน็ตได้ วาดรูปใน Paints

 28. 1.ชื่อ นส.ขนิษฐา ช่อสูงเนิน (khanitta chosongnern) เลขที่ 29
  2.ชื่อเล่น เบลล์
  3. อีเมล์ bell1895@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.085-6566412
  5. คติประจำใจ ถ้าไม่เคยล้ม ก็ลุกไม่เป็น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์….ใช้อินเทอร์เน็ตได้

 29. 1.ชื่อ-นามสกุลปิยะพันะ์ เจริญพันธ์ piyaphan charenphan. เลขที่24
  2.ชื่อเล่น เอก
  3. อีเมล์asewqd125@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.0892866849
  5. คติประจำใจ ต้องขยัน ต้องอกทน อนาคตต้องหอมหวาน
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -ใช้อินเตอรืเน้ต
  -พิมพ์เอกสาร
  -ใช้โปรแกรมเวิลด

 30. 1.นางสาว ภัทรวดี แต่งเมือง miss Pattarawadee Tangmuang เลขที่ 38
  2.ชื่อเล่น บี
  3.อีเมล bee-22hug@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0901831848
  5.คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  – ใช้งานโปรแกรม Paint

 31. 1.นางสาว ปภัสรา ช่วยสูงเนิน Papatsara chouysungnoen เลขที่ 12
  2.ชื่อเล่น นุ่น
  3.อีเมล์ Puynun.989@hotmail.co.th
  4.เบอร์โทร 0884795120
  5.คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเทอร์เน้ต

 32. 1.ชื่อ สรวงสุดา ตู้จันทึก (suangsuda thoojuntuek) เลขที่ 20
  2.ชื่อเล่น พลอย
  3.อีเมล the_ploy1997@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0899174260
  5.คติประจำใจ ท้อได้แต่อย่าถอยเพื่อวันที่ดี
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมเวิร์ดได้ ใช้โปรแกรม power point ใช้อินเตอร์เน็ต

 33. 1.ชื่อ นางสาวเพชรสิริ กัลยาเรือน (Petsiri Kunrayaruan) เลขที่ 37
  2.ชื่อเล่น ก้อย
  3.อีเมล์ koypetsiri260341@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 085-7754495
  5.คติประจำใจ ลำบากวันนี้ สบายวันหน้า
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม Word และpower point

 34. 1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.เสฏฐวุฒิ เวกสูงเนิน Mr Saettawut Weksoongnern เลขที่ 26…….
  2.ชื่อเล่นเสก
  3. อีเมล์saettawut55@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง)…0872551826
  5. คติประจำใจ…ผิดเป็นครู
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์…..ค้นอินเตอร์เน็ต

 35. รายงานตัว ม.4/1 (ก)
  1. ชื่อ นายนัฐพงษ์ อาษา , Mr.Nattapong Arsa เลขที่ 2
  2. ชื่อเล่น Nut
  3. อีเมล์ football_nat@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0913321662
  5. คติประจำใจ การเรียนดี มีงานทำ แสนสบาย เหนื่อยแทบตาย เพราะเราโง่ โถไม่เรียน ต้องใช้แรง แลกเงินตรา น่าเศร้าจิต พึ่งได้คิด การเรียนดี นั้นเมื่อสาย
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  – ใช้งานโปรแกรม Paint ได้

 36. 1.ชื่อ-นามสกุลนายปฐวี วัชรเดชากุล Pattawee Watcharadaychakul เลขที่ …3….
  2.ชื่อเล่น ปาย
  3. อีเมล์ Spy_puy@hotmail.co.th
  4. เบอร์โทร.085-6759584
  5. คติประจำใจ เป็นคนเก่ง คนดีคือหนทางเเห่งความสุขสบาย…
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอเนต…..

 37. สมพิศ กิ่งโคกกรวด

  1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. นางสาว สมพิศ กิ่งโคกกรวด Somphit Kingkokgruad
  2.ชื่อเล่น จอย
  3. อีเมล์ Joy_kimbeom@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 082-1319012
  5. คติประจำใจ อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานในโปรแกรม microsoft word ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้โปรมแกรม powerpoint

 38. 1.ชื่อ นางสาวครองขวัญ อัมพันศิริ Khrongkhwan Amphansiri เลขที่ 30
  2.ชื่อเล่น กลอย
  3.อีเมลล์ love_crazygirl@hotmail.com
  4.เบอร์โทร 0828628316
  5.คติประจำใจ อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์โปรแกรม World

 39. 1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว กมลวรรณ พบพิมาย Miss.Kamonwan Pobpimai เลขที่ 5
  2.ชื่อเล่น เกม
  3. อีเมล์ ngame_1997@hotmail.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 0807646836
  5. คติประจำใจ ท้อได้แต่ห้ามถอย
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้อิเทอร์เน็ต

 40. 1.ชื่่อ นางสาว พัณณิตา กมลกลาง phannita kamonklang เลขที่ 13
  2.ชื่อเล่น ตุ๊กตา
  3.อีเมล์ ta_kamonklang@hotmail.co.th
  4.เบอร์โทร 084-9475832
  5.คติประจำใจ ขยัน อดทน ทำให้ดีที่สุด
  6.ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  -ใช้งานโปรแกรม power point
  -พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  -ค้นอินเตอร์เน็ตได้

 41. เกม กมลวรรณ

  1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว กมลวรรณ พบพิมาย Miss.Kamonwan Pobpimai เลขที่ 5
  2.ชื่อเล่น เกม
  3. อีเมล์ nugame_1997@outlook.com
  4. เบอร์โทร.(ที่สามารถติดต่อได้จริง) 0807646836
  5. คติประจำใจ ท้อได้แต่ห้ามถอย
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้อิเทอร์เน็ต

 42. 1.ชื่อ-นาย ณัฐงศ์ วิมาโคกกรวด เลขที่ 1

  2.ชื่อเล่น-นัทตี้

  3. อีเมล์-Unlimited_n_@hotmail.co.th

  4. เบอร์โทร-0846820201

  5. คติประจำใจ-ถึงหน้าตาจะโซนพม่า เเต่ลีลาสไตล์ยุโรป

  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  – ใช้งานโปรแกรม Paint

 43. 1.ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นายพงษ์ศกร ปราณีตพลกรัง , Mr.Pongsagorn Praneetpolkrang เลขที่ 25
  2.ชื่อเล่น แจ๊บ
  3. อีเมล์ Pongsagorn-555@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0828702422
  5. คติประจำใจ ตราบใดที่ทะเลยังมีคลื่น จงคาดหวังสิ่งที่ราบรื่นในชีวิต 6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกม Microsoft Word ได้

 44. 1. ชื่อ-สกุล นางสาว ยุพาวดี ผันสูงนิน yupawadee phansungnoen เลขที่ 39
  2. ชื่อเล่น ฟองเบียร์
  3. อีเมล์-nongfong29@hotmail.com
  4. เบอร์โทร 0808571387
  5. คติประจำใจ ฟองเบียรื สู่ๆๆ เพื่ออนาคต เพื่อเรา
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  – ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
  – พิมพ์เอกสารเวิร์ดได้
  – ใช้งานโปรแกรม Paint

 45. …การรายงานตัว…
  1.ชื่อ-นามสกุล นางสาว จิราภรณ์ ศรีสังข์ ( Mrs.Jirapan Srisung ) เลขที่ 7
  2.ชื่อเล่น ยูจีน
  3. อีเมล์ jen1505@hotmail.com
  4. เบอร์โทร. 0856561743
  5. คติประจำใจ Do want you like and Love want you do
  6. ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1.พิมพ์งานในเวิร์ดได้ 2.ใช้งานอินเตอร์เน็ต
  3.ใช้งานโปรแกรม Paint

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: