จุดประสงค์การเรียนรู้ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้/ข้อที่

1.บอกความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

2. บอกความหมายของข้อมูลและสารสนเทศได้

3.บอกประวัติของคอมพิวเตอร์ได้

4. อธิบายหลักการและวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

5. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผลที่เหมาะสมกับข้อมูล

6. บอกชนิดของอุปกรณ์และข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้

7. ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ในการใช้งานได้

8.เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับงานได้

9. บอกวิธีการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10.ค้นหาข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขั้นสูงได้

11.บอกประโยชน์ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

12. ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: